Mense Van Vallei Deur Caleb Nel

Karen Schofield-Nel

Sy bly in Pearl Valley vir die laaste 3 jaar.

Sy is 'n Orkes Dirigent.

Terwyl sy antwoord hierdie vrae, sy is op 'n piekniek.

Haar raad/advies is: "alles wat jy ondersoek om te doen, moet jy met uitnemendheid ondersteen

Reeve Langeveldt

Hy Woon in Kuilsrivier vir die laaste 7 jaar.

Hy gaan na die Akademie Privaatskool vir laaste 1 jaar

Terwyl hy beantwoord die vrae, hy eet Cornflakes en drink tee

Hy advice/reeds is: "Streef na goedheid in alles wat jy doen"

Adam Sendzul

Hy het in Franschhoek gebly vir 8-10 jaar maar nou bly hy in Pearl Valley

Hy het na Bridge House vir 12 jaar gegaan

Hy sit by sy tafel in sy kamer en lees gedigte vir die Engels Olimpiade

Sy advies/reeds vir mense is: "doen jou take nou en ontspian later"

Russell Nel

Hy het vir die laaste drie jaar in Pearl Valley gebly

Hy is 'n PHD in Finansiële ingenieur en hy is 'n narvorser. Hy is 'n Finansiële Ingenieur vir Die laaste 20 jaar, my hy het sy PHD in 2016 gekry

Terwyl hy antwoord my vrae, hy is ontspannende

Sy reeds/advies vir mense is: "Jy moet altyd jou beste doen"

Jada Roberts

Sy bly in Gordon's Baai vir die laaste 3 jaar

Sy gaan na Parel Vallei hoërskool vir die laaste drie jaar

As sy my vrae antwoord, sy maak haar kamer skoon terwyl sy luister na musiek

Sy reeds/advies vir mense is: "Probeer nie om te gee wat mense vir jou dink nie"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.