Amerika Vizesi, Ücretlerı, Sürelerı, Formları, Evrakları, Fiyatları, Ne Kadar Sürede Çıkar Gibi Bilgileri Hergün Sizler İçin Güncelliyoruz - 0 312 446 37 35

Amerika seyahati gerçekleştirecek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahatleri öncesinde pasaport kategorisi farketmeksizin Amerika vize işlemlerini başlatmalıdırlar. Amerika seyahatinde bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Amerika vizesi alarak seyahat etmeleri zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaport (Bordo), Türkiye Cumhuriyeti Hususi Pasaport (Yeşil) Türkiye Cumhuriyeti Hizmet Pasaportu (Gri) ve Türkiye Cumhuriyeti Diplomatik Pasaport (Siyah) sahibi tüm kişiler A.B.D?yi ziyaret edecek T.C. vatandaşlarının ya da Türkiye?de uzun süreli ikamet izni (oturum izni) sahibi yabancıların, Amerika vizesi işlemleri için Ankara Amerika Büyükelçiliği, İstanbul Amerika Başkonsolosluğu ya da Adana Amerika Konsolosluğu?na vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Amerika vize başvuru sahibinin seyahat planlarının aksamaması için Amerika vize işlemlerine başlamak için ideal tarih, Amerika'ya muhtemel seyahat tarihinden en az 6-8 hafta öncedir

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.