ภูติน้อยพิทักษ์ป่า " THE FOREST "

วิชา CURRICULUM DEVELOPMENT

นาย ปัถย์ ศรีสุวรรณ รหัสนักศึกษา 57030453 ชั้นปีที่ 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

เมล์
ปีศาจน้อย
ภูติน้อย
เมล์

เรื่องราวของเม เด็กหญิงที่พึ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าในพื้นที่ชนบทห่างไกลทำให้ได้พบเรื่องราวน่าอัศจรรย์กับบ้านหลังนี้ของเธอ

ปีศาจน้อย

ความอยากรู้และความซุกซนในการสำรวจบ้านใหม่ของเมล์เด็กสาวก็ได้พบกับปีศาจที่คอยเฝ้าเมล็ดพันธุ์ตามบ้านหลังนี้เมล์ขี้สงสัยก็ถามปีศาจน้อยว่าเธอเก็บเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปทำอะไร ปีศาจน้อยก็เลยพาเมล์เข้าไปในป่าเพื่อพบกับ " ภูติน้อย " ผู้ดูแลป่า

ภูติน้อย

" ภูติน้อย " ผู้เป็นเทวดาขี้เซาตัวอ้วนกลมที่คอยรักษาป่าผืนนี้ " ภูติน้อย " บอกกับพวกเด็กๆว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์วิเศษเมื่อปลูกไว้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาและจะมีผลไม้ตกลงมาให้กินทุกวันจนไม่มีวันหมดเลยละ

" ภูติน้อย " จึงถาม " เมล์ " ว่าแล้วเจ้าอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้านของเจ้าหรือไม่ล่ะ " เมล์ " จึงรับเมล็ดพันธุ์จาก " ภูติน้อย " ไปด้วยความดีใจ

" เมล์ " จึงนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากภูติน้อยมาปลูก และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนต้นไม้ต้นนั้นเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยดูแลบ้านน้อยๆของเมล์ตลอดไป

THE END

จุดประสงค์ของนิทาน

ให้เด็กประถมศึกษา เรียนรู้และการดูแลรักษาป่าไม้ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าบ้าน

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.