Loading

DIN DRØMMEIDÈ IDEUTVIKLING ØKT 1

I delemnet IDEUTVIKLING kommer vi utforske begrepene kreativitet og produktivitet. For å utvikle en idé må du jo nemlig først få den (kreativitet) og siden metodisk utvikle den (produktivitet). Når er vi som mest kreative? Og hva kan man gjøre for å bli mer produktiv?

Hva vi skal lære?

I denne timen skal vi lære en metode for hvordan filmidéer, og tematikker som interesserer filmskaperen, kan utvikles gjennom en praktisk tilnærming. Metoden bygger på 4 ledd:

1. Identifiser kjernen i idéen din.

2. Forenkle idéen din slik at den blir svært gjennomførbar.

3. Lag filmen! (Den forenklede versjonen av idéen din.)

4. Analyser den ferdige filmen og bygg videre på det du funnet ut av i neste prosjekt.

Hvorfor skal vi lære dette?

Film er en kunstform hvor prosessen fra idé til resultat oftest er veldig lang og krevende. Derfor et det utrolig viktig å finne metoder for å få gjennomført idéene sine, spesielt i starten av en karriere hvor resurser og budsjetter oftest er skrale. I den sammenheng er evnen til å utvikle idéene sine i en realiserbar, og samtidig utforskende retning, veldig viktig. Forenkling av idéer er en avgjørende faktor for filmskapere på alle nivåer for å opprettholde produktivitet og ikke bli sittende årevis med ”umulige” prosjekter.

Hva kan det brukes til?

Metoden kan brukes til alle typer av formater innafor fiksjon og dokumentar men passer fremst for de tematikker og idéer som for filmskaperen er gjenkommende. Målet er at denne metoden skal øke filmskaperens produktivitet og hjelpe denne til å identifisere hvilken type tematikker hun/han brenner for.

Pensum:

Les kapitelet "Identifying your themes" i "Film Techniques and Aesthetics" av Michael Rabiger.

OPPGAVE TIL ØKTEN: UTFORME EN TESTFILM TIL DRØMMEIDÈEN DIN

Målet med denne oppgaven er at du skal utforme et konsept til en enkel skissefilm/test som utforsker tematikken i drømeideen din (50-word storyen). Det er viktig at du velger deg én spesifikk ting som du ønsker å teste og at skissefilmen er enkel å gjennomføre. Den skal være mulig for deg å gjennomføre i løpet av en helg, uten budsjett.

Dokumentet skal inneholde:

1. Dine tanker om hva som er hovedtematikken til drømeidéen din og hva som er din indre motivasjon for å lage den filmen. Hva er det du ønsker å fortelle oss som du føler er viktig?

2. En beskrivelse av skissefilmen/testen du ønsker å gjøre. Hvilket element eller tema fra drømmeidéen din er det du vil teste ut?

- Nevn hva vi ser i bilde og hva som skjer av handling. Er det personer (skuespillere) med i testfilmen? Er det dialog? Hva gjør de?

- Hvordan tenker du at rommet eller omgivelsene ser ut?

- Ønsker du å utforske en spesifikk stil eller estetikk? Beskriv i så fall estetikken og hvordan du har tenkt å opnå den i testen.

Dokumentet skal ikke være lenger enn én side med tekst (A4 tekst-strl 12.) men det er lov å utover det legge ved bilder og moodboards som beskriver skissefilmen hvis eleven ønsker dette. PDF lastes opp i Canvas.

Credits:

Created with images by Edu Lauton - "Yelow" • Joanna Kosinska - "Minimal pencils on yellow" • Florian Klauer - "vintage typewriter" • Warren Wong - "Person with pink smoke grenade" • Nijwam Swargiary - "untitled image" • ian dooley - "Milking it" • Javardh - "untitled image"