Space Needle David & Kajsa

Space needle tower ligger i Seattle, Washington (USA). Det är 184 meter högt och väger 9550 ton. Uppe i observationsdäcket är bredden som mest, 42 meter. Tornet är byggt för att klara vindbyar upp till 320 km och starka jordbävningar. Space needle tower börjades bygga på den 17 april år 1961 och blev klar byggd den 8 december år 1961. Det var inte för en år 1962 som tornet blev invigt. Tornet har sex våningar och tre hissar, som åker upp och ner i 4 m/s. Att bygga tornet kostade runt 4.500.000 dollar som är ungefär 40 500 00 svenska kr. Uppe i tornet finns det sammanlagt 48 fönster. Tornet går ner nio meter under marken för att det ska stå stadigt. Ägare för space needle är bolaget space needle corporation. Företaget som byggde space Needle heter John Graham & Company.

År 1965 var det en jordbävning i Seattle. Jordbävningen gjorde ingen skada för space needle, förutom att vattnet i toaletterna skvalpade ur. Tornet gungar en tum för varje tio Miles i timmen om tornet utsätts för vind. Än så länge är det bara tre personer som har tigit självmord genom att hoppa från the space needle. Space Needle var det högsta tornet i Seattle och Washington från 1962 till 1969. Längst upp i tornet finns en lyxig resturang där man kan äta, dricka och shota. Space Needle's besökare stannar i snitt på tornet i 1,5 timmar. Space Needle är den mest välkända symbolen vid den amerikanska västkusten.

Space Needle Resturant

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.