Loading

Skärande Bearbetning En seminarieserie för dig som arbetar inom tillverkningsindustrin

Välkommen till två seminarier inom Skärande Bearbetning för tillverkningsindustrin, ett samarbete mellan Campus Västervik och Högskolan Väst.

Var befinner sig forskningsfronten idag och Top Machine Shops

  • När: 28/2
  • Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8 (seminariet sänds även via länk på Campus Hultsfred och Campus Vimmerby)
  • Tid: 18:00 - 20:00
  • Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
  • Anmälan: Skicka in anmälan till lars.bjorkvik@vastervik.se. Sista anmälningsdag är 21 februari. Om du vill delta via Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby meddela det i din anmälan.

Överkritisk bearbetning. Optimering av verktygsbanor

  • När: 26/3
  • Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8 (seminariet sänds även via länk på Campus Hultsfred och Campus Vimmerby)
  • Tid: 18:00 - 20:00
  • Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
  • Anmälan: Skicka din anmälan till lars.bjorkvik@vastervik.se. Sista anmälningsdag är 20 mars. Om du vill delta via Campus Hultsfred eller Campus Vimmerby meddela det i din anmälan

Bra att veta

Seminarieledare är Tomas Beno, professor i industriell produktion. Tomas leder en grupp som forskar inom skärande bearbetning på Produktionstekniskt Centrum vid Högskolan Väst.

På Högskolan Väst bedrivs forskning inom produktionsteknik i nära samarbete med regionens verkstadsindustri. Forskningen är inriktad på processerna termisk sprutning, svetsning och skärande bearbetning samt att skapa flexibilitet i automationssystem.

Credits:

Created with images by Pierre Châtel-Innocenti - "Bottega" • Simone Hutsch - "Steel Lookup"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.