Zeur Niet logo martijn duijst

Vooronderzoek: eerst deed ik onderzoek naar de koor 'Zeur Niet' en wat voor kleuren ze gebruiken, wanneer ze zijn ontstaan etc.

Schetsen: hier heb ik een paar schetsen van de logo.

Typografish schema: Ik heb de lettertypes Oswald en Montserrat gebruikt omdat de lettertypes opvallen en als koor wil je opvallen.

Kleuren schema: Zeur Niet gebruikt rood en wit als kleuren waarbij ik deze kleuren heb toegevoegd aan het logo

Uiteindelijke logo

Feedback Designer voor de klant: Ik ben uiteindelijk op dit logo gekomen door veel schetsen en te spelen met de designs en kleuren.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.