Loading

Profoto B1 op locatie B1 500 air ttl

Flitsen op locatie

Deze flislamp heeft een kleine rondlopende accu die op de lamp geklikt wordt waardoor je ermee kunt Flitsen op locatie zonder dat je afhankelijk bent van een stroomvoorziening.

Knoppen en instellingen op de lamp

Op de lamp zelf kun je niet zoveel instellen. Dat komt omdat deze bedoeld is om in combinatie met een zender te werken waarop een aantal van de functies in te stellen zijn.

 1. Middelste knop is de knop om alle instellingen te maken. Je kunt hem gewoon draaien. Maar bijvoorbeeld in combinatie met sync moet je drukken en draaien tegelijk.
 2. Test: langer indrukken om de lamp aan of uit te zetten. Kort indrukken is test flits.
 3. Model: instellicht: Indrukken tot het knippert: daarna draaien aan middelste knop om te verzetten.
 4. Sync: instellen kanalen. Als je in een ruimte met meerdere groepen fotografeert dan kun je ervoor zorgen dat ieder een ander kanaal (1, 2, 3 ...) kiest waardoor alleen jouw flitsers afgaan. De lampen zelf zijn in te stellen in groepen (A, B of C) waardoor ze ten opzichte van elkaar meer of minder flits afgeven. Werken met groepen werkt alleen als je met meerdere Lampen tegelijkertijd werkt. Instellen: druk de sync knop in tot het knippert: daarna drukken en draaien voor de kanalen en alleen draaien voor de groepen.
 5. Ready: indicatie voor het opgeladen zijn van de lamp. Dim = instellicht gaat uit na het flitsen en weer aan als de kop opgeladen is. Beep = als de flitser opgeladen is weerklinkt een geluidje. Instellen: middelste knop.
 6. Freeze modus: midden knop indrukken en dan test tegelijk indrukken: freeze is te lezen in scherm links boven. Kan op 1/19.000 seconde op laag vermogen (alleen op B1).
De accu
 • Aan de binnenkant van de accu is een check-knop die je in kunt drukken waardoor je weet of de accu opgeladen is.
 • De accu is in een uur volledig opgeladen.
TTL

TTL is een lichtmeetsysteem van de camera waarbij het op de sensor binnengekomen licht wordt gemeten. Op het moment dat er te veel licht op de sensor komt zal de belichting worden afgebroken.

Waar op te letten met TTL?

Het hele TTL flitsen hangt en staat bij de belichting:

 • Waar meet je camera het licht: links, rechts of in het midden?
 • Hoe meet je licht: spotmeting, centraal gericht, matrix, 51 vlaks meting of een andere instelling?
Probleem en oplossing TTL
 • Op het moment dat je uit de hand fotografeert kan het zijn dat je iedere keer dat je de camera iets verplaatst een andere belichting krijgt.
 • Om dit te voorkomen kun je, als je op dezelfde plaats blijft, nadat je een goede foto gemaakt hebt, over schakelen naar de Manuel. De laatste instellingen worden namelijk onthouden door de zender.
HSS = korte sluitertijd

HSS staat voor high speed synchronisatie. Het fotograferen met een sluitertijd die sneller is dan de gewone flitssynchronisatie tijd (bijvoorbeeld. 1/1000s.)

Deze flitser kan een reeks van kleinere niet door het menselijk oog waarneembare losse flitsen af geven. Daardoor is het mogelijk om ook bij snelle sluitertijden flits te gebruiken.

Dit vraagt een extra instelling in de camera in het geval van de Nikon of op de zender bij Canon en Fuji.

Nikon HSS in Cameramenu instellen: flits > flits synchronisitie snelheid > 1/250 automatisch FB

Canon en Fuji HSS instellen op de zender.

Let op: HSS flitsen is niet altijd mogelijk: Nikon kan alleen Bij een instelling van 7 of hoger (stops) terwijl de Canon werkt bij 8 of hoger.

Freeze = korte flitstijd

Freeze modus: midden knop indrukken en dan test tegelijk indrukken: freeze is te lezen in scherm links boven. Kan op 1/19.000 seconde op laag vermogen (alleen op de B1).

Veel snelle flitsen

Zonder TTL, (Dus in de M-stand) kun je 20x flitsen in een seconde bij stand 2.

Zenders

Good Nikon en Canon zijn aparte zenders die alleen werken in combinatie met een reeks van camera's. (Zie lijstje hieronder) Om TTL te kunnen flitsen heb je zo'n zender nodig!

Als 2 mensen een zender op de camera hebben die aan staat en op hetzelfde kanaal afgesteld staan gaat het mis; de lampen zullen meestal niet flitsen.

+/- instellen

Op de zenders kun je per groep + of - instellen. Dit is het verschil in flitslicht tussen de ene en de andere groep. Het werkt dus alleen als je minimaal 2 groepen hebt. Wil je, met 1 lamp het flitslicht ten opzichte van het omgevingslicht regelen dan moet je dat instellen in de camera.

Voor Nikon: TTL-N: D3X en D3s, D4s, D300, D600, D610, D700, D750, D800, D810, Df en D7100

Voor Canon: TTL-C: 1DX en 1Ds MK III, 5D MK II en III, 6D, 7D en 7D MK II, 60D en 700D

Nikon zender en instellingen:
 • Group: de groep moet overeenkomen met de ingestelde groep op de lamp kop zelf. Kan per lamp anders zijn.
 • Model: instellicht: dim, beep of uit
 • Mode:TTL of M flitsen
 • Sync: in te stellen via camera (1ste of 2de gordijn) Ingestelde is wel af te lezen op zender, alleen niet daar te veranderen.
 • Channel: moet overeenkomen met het ingestelde channel op de lampkop(-pen). Voor alle koppen zelfde channel kiezen.
 • + of -: de verhoudingen van flitsintensiteit van lampkoppen onderling kun je op de zender regelen als je 2 of meer Lampen aansluit. Het licht van 1 lamp ten opzichte van het omgevingslicht moet je via het camera menu instellen.
Canon zender en instellingen
 • Group: de groep moet overeenkomen met de ingestelde groep op de lamp kop zelf. Kan per lamp anders zijn.
 • Model: instellicht: dim, beep of uit
 • Mode:TTL of M flitsen
 • Sync: in te stellenop zender
 • Channel: moet overeenkomen met het ingestelde channel op de lampkop(-pen). Voor alle koppen zelfde channel kiezen.
 • + of -: de verhoudingen van flitsintensiteit van lampkoppen onderling kun je op de zender regelen als je 2 of meer Lampen aansluit. Het licht van 1 lamp ten opzichte van het omgevingslicht moet je via het camera menu instellen.
Flitsen op het eerste of tweede gordijn

Op de zender zie je sync 1st. Dit betekent dat de flits afgaat op het moment dat de sluiter open gaat. Dat is als je op de ontspanknop drukt.

Sync 2th. Betekent dat de flits pas afgaat op het moment dat de sluiter weer dichtgaat. (Zie afbeelding hieronder voor het verschil).

Let op: bij de Nikon moet je flitsen op het 2de gordijn instellen op de camera. (Keuze wordt wel op de zender weergegeven). De functie heet daar rear. Bij de Canon moet je het juist op de zender instellen.

De linker foto hieronder is ingeflitst op het eerste gordijn met een sluitertijd van 1/10 sec. Daarna is het theezakje gevallen en daarvan Ie je de streep nog. De rechter foto is ingeflitst op het tweedegordijn boven zie je de streep Van het vallen en pas op het allerlaatste moment, als het theezakje beneden is, is er geflitst.

Tip: als je wilt kunnen reageren op de beweging zoals bijv een auto die aan komt rijden (in het donker) dan kun je de camera op Bulb zetten en flitsen op het tweede gordijn. Je kunt op tijd beginnen met inflitsen en de auto in beeld is en je ontspanknop loslaat wordt er pas geflitst.

Weetjes / aan denken
 • Veranderen instellingen: alleen draaien of drukken en draaien.
 • Remoten TTL voor Nikon of Canon. (Op onderkant geschreven)
 • Flitsen is mogelijk met heel laag vermogen.
 • Met 1 kop +/- op camera en onderlinge verhoudingen met afstandbediening
 • Magnum reflector 1 stop meer, lijkt op zonlicht. wordt bij tegenlicht aangeraden (hebben we nog niet)
 • Zonder TTL, kun je 20 x flitsen in een seconde bij stand 2
 • Ttl nikon is beter dan Canon met kleurtemperatuur, diafragma en afstand bepalen.
Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.