#naroguDekerta Park Kieszonkowy - Ogród motyli

3x wpis na Blog

Profil na Facebook'u

(minimum 10 wpisów, 5 odsyłających do własnych materiałów)

Oraz

Planujemy posty!

1) Mapka z lokalizacją

"Ulica Dekerta? Znajdź nas na mapie i odwiedź!"

2) Plan zagospodarowania

"Lubimy konkrety i chcemy być profesjonalni. Co sądzicie o projekcie stworzonym razem z Zarządem Zieleni Miejskiej :)?"

3) Kto nas wspiera?

"Naszą inicjatywę w pełni wspiera zaprzyjaźniony sklep "Grządka" oferujący ekologiczne produkty. Żeńska ekipa z "Grządki" to nasze najlepsze ambasadorki - posłuchajcie!"

VIDEOINFOGRAFIKA

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.