Nesmyslné vynálezy

Zvětšovač rtů
"Dokonalý efekt plných rtů vydrží až tři hodiny"
Kávový budík
Přesně na čas budíku, vám připraví kávu
Držák hlavy
Jste unavení v autě? Nyní se můžete vyspat s pomocí držáku hlavy!
Spacák
Noc pod nebem, ale i u táboráku můžete být za frajery!
Zimní deka
Je vám zima? Aspoň se můžete cítit jako mořská panna!
Namalujte si svaly
Někomu se to povede...
A někomu ne!

Credits:

Created with images by Michiel020 - "Be stupid @ Amsterdam"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.