Loading

Har røykvarsleren din gått ut på dato? Slik øker du brannsikkerheten hjemme hos deg selv.

Annenhver nordmann frykter at det skal brenne hjemme, men er likevel dårlig forberedt ved brann. Det går fram av en undersøkelse TNS Gallup har gjort for forsikringsselskapet If, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Viktig å øve

– De fleste vet ikke at røykvarslere, brannslukkere og brannslanger har holdbarhetsdato og må kontrolleres jevnlig, sier Jan Olav Nilssen, ansvarlig for skadeforebygging i If.

Han peker på at det er viktig å øve på brann, uansett om du bor i en enebolig eller i en blokkoppgang i et borettslag.

- Hvis det skulle begynne å brenne, stiller du sterkere hvis du har tenkt gjennom og øvd på hva du bør gjøre, sier Nilssen.

Ha nok røykvarslere

Den viktigste funksjonen til røykvarslere er å vekke deg hvis det skulle begynne å brenne.

– Følgene hvis det begynner å brenne mens du sover kan bli mye større enn hvis du er våken. All røyk er giftig, og røykvarsleren får deg til å våkne før det er for sent. Derfor er det viktig å ha tilstrekkelig med røykvarslere i boligen din, understreker Nilssen

Ettersyn og bytte av batteri i røykvarslere er viktig, under streker ekspert på brannforebygging i forsikringsselskapet If, Jan Olav Nilssen. (Foto: If)

Minimumskravet fra myndighetene er minst én røykvarsler i hver etasje hvis du bor i enebolig, rekkehus eller flermannsbolig. I leiligheter er det krav om én eller to røykvarslere inni boenheten, avhengig av størrelsen på leiligheten. I likhet med andre boliger skal varslingen kunne høres med minst 60 desibel i alle rom.

– I praksis betyr det at det aldri kan være mer enn en dør mellom deg og røykvarsleren. Dette tror jeg ikke mange er klar over. Vi i If anbefaler derfor røykvarslere i alle oppholds- og soverom. Bruk røykvarslere som er optiske og kan kobles sammen, gjerne trådløst. Piper én, piper alle, sier Nilssen.

Test jevnlig

Røykvarslere bør plasseres mest mulig midt i taket, og ikke i hjørner eller for nær vegg, på grunn av hvordan røyken beveger seg.

– Røykvarslere går ut på dato, og skal skiftes ut hvert tiende år. Så det kan være nyttig å gjøre en datosjekk samtidig med at du tester røykvarslerne og bytter batterier. Datoen står inni røykvarsleren, sier han.

Røykvarslerne som er i handelen i dag er optiske. De oppdager røyken ved hjelp av sensorer som ser røykpartikler i lufta på et tidlig tidspunkt, noe som er viktig ved de skumle ulmebrannene.

– Det er lurt å rengjøre røykvarslerne med jevne mellomrom med forsiktig støvsuging. Det hindrer at støv og skitt setter seg i dem, sier han.

I to av boligens rom bør du ikke bruke vanlig røykvarsler: Bad og kjøkken. Damp fra dusjen og matos fra baconsteking vil garantert gi utslag og falske alarmer.

– Men på kjøkkenet er komfyrvakt viktig. Den kan kutte strømmen til komfyren hvis maten svir seg og du får det brannvesenet kaller tørrkoking. Alle kan glemme en kjele på plata. Hvis du legger inn en ny kurs på kjøkkenet eller gjør en nyinstallasjon, er det krav om at du må ha komfyrvakt. Jeg anbefaler at du skaffer deg det uansett. En stor del av brannene i norske hjem begynner nemlig på kjøkkenet, sier brannsikkerhetseksperten.

De fleste komfyrvakter krever installasjon av en elektriker, men det finnes også produkter i handelen som du kan montere selv.

Komfyrvakt ble påbudt som fastinstallasjon i alle nye boliger fra 2011.

Sjekk datoen

DSB anbefaler at du vender pulverslukkere opp ned én gang i kvartalet og legger øret inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover.

Brannslukkerens viktigste oppgave er å skape en rømningsvei ved å slå ned flammene. Derfor sier lovverket at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet – helst plassert nær soverommene.

Brannslukkere er egnet for å slukke mindre branntilløp i en tidlig fase. Får brannen tak, er slukking en oppgave for brannvesenet.

– Vi i If anbefaler å ha flere slukkeapparater – pulverapparater med 6 kilo pulver av god kvalitet. Gjerne ett i hver etasje, slik at du får rask tilgang hvis det begynner å brenne. Plasser slukker i eller nært soverommet der det er voksne. Et godt tillegg kan være en boks med slukkespray på kjøkkenet. Pass på at den er egnet for kjøkken, det vil si at sprayen kan slukke brann i fett, sier Nilssen.

Brannslukningsapparater skal kontrolleres av fagfolk hvert femte år, og ha full service hvert tiende år. Produksjonsdatoen står nederst på produktet.

Pulvertrikset

DSB anbefaler at du vender pulverslukkere opp ned én gang i kvartalet og legger øret inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. Dette er en fin kontroll, som samtidig motvirker at pulveret forsteiner seg. I tillegg bør du sjekke at pilen står på grønt og at plomberingen er intakt.

Hver tredje husstand har fortsatt husbrannslange. Selv om de fleste velger slukkeapparater med pulver eller skum, sidestiller lovverket brannslange med slukkeapparater så lenge brannslangen når alle rom i boligen.

– Det er viktig å teste brannslangen årlig, for å se at den virker. Slangen skal være fast og rund, ikke flatpakket. Da er den vanskeligere å få vann gjennom, sier Jan Olav Nilssen, ansvarlig for skadeforebygging i If.

Øv på brann, avtal møteplass

Én av tre har opplevd brann eller nesten-brann nært innpå seg. Men få har brannøvelse.

Det viser en undersøkelse forsikringsselskapet If har gjennomført.

– Brannøvelse handler ikke bare om evakuering, men like mye om å ha tenkt igjennom hvordan man kan forhindre branner, og hva man skal gjøre hvis røykvarsleren uler, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

Å gjennomføre brannøvelse hjemme og avtale møteplass er viktig, understreker Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If. (Foto: If)

– Det er viktig både å avtale hvem som har ansvar for hvilket barn i tilfelle brann, og bli enige om et fast møtested utenfor boligen. Det gjelder enten du bor i enebolig eller blokk. Bor du i en leilighet er det viktig at du har satt deg inn i branninstruksen. Der står det hvordan du skal oppføre deg hvis det begynner å brenne, sier han.

De som bor i blokker og borettslag øver svært sjelden på brann.

76 prosent av de som bor i blokk sier at de aldri har vært med på en felles brannøvelse i borettslagets regi der de bor nå. Av de som bor i sameier, svarer 64 prosent det samme. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup gjorde for forsikringsselskapet If for noen år siden.

– I en boligblokk kan det være beboere som trenger hjelp til å komme seg ut hvis det brenner. Det er gjennom øvelser man finner ut om teoretiske branninstrukser fungerer i praksis, Clementz.

– Mange styrer er nok usikre på hvordan en brannøvelse avholdes, hvilke elementer som bør trenes på og hvilket nivå de skal legge seg på. Samtidig tror jeg det er mange som undervurderer hvor viktige slike øvelser faktisk er, sier han.

Branner i Norge

Det er viktig både å avtale hvem som har ansvar for hvilket barn i tilfelle brann, og bli enige om et fast møtested utenfor boligen.

- I fjor ble verdier for over 1,8 milliarder kroner skadet i brann i privatboliger i Norge, viser tall fra Finans Norge.

- I 2017 omkom 25 personer i brann i Norge, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Året før var tallet 39 omkomne.

Brannvernuka

- Den årlige Brannvernuka i september – i uke 38 – arrangeres av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, sammen med de fleste av landets brannvesen og el-tilsyn.

- Uka avsluttes med Åpen brannstasjon på over 300 steder over hele landet lørdag 22. september. Sjekk din lokale brannstasjon her: if.no/brannvernuka

Innboforsikring fra If

• Medlemspriser på innboforsikring

• Midlertidig bolig dersom din egen er ubeboelig

• 2 % bonus ved kjøp på nett

• Samlerabatt på opptil 15 %

Velger du superdekning er du ekstra sikret, for eksempel får du uhellsdekning, utleieforsikring, skadedyrbekjempelse og utvidet sykkelforsikring.

Sjekk forsikringformedlemmer.no eller ring 22428500

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.