Loading

004 Artikel

Das Germatikspiel

Aufgabe 1

Der, die oder das?

1. d__ Hotel

2. d__ Essen

3. d__ Durst

4. d__ Stück

5. d__ Lokal

6. d__ Apfel

7. d__ Birne

8. d__ Salat

9. d__ Bohne

10. d__ Essig

Aufgabe 2

Der, die oder das?

1. d__ Honig

2. d__ Milch

3. d__ Sahne

4. d__ Quark

5. d__ Suppe

6. d__ Nudel

7. d__ Steak

8. d__ Wurst

9. d__ Grill

10. d__ Laden

Aufgabe 3

Der, die oder das?

1. d__ Markt

2. d__ Kasse

3. d__ Reihe

4. d__ Kunde

5. d__ Marke

6. d__ Kerze

7. d__Preis

8. d__ Summe

9. d__ Beleg

10. d__ Kleid

Aufgabe 4

Der, die oder das?

1. d__ Größe

2. d__ Farbe

3. d__ Kette

4. d__ Stoff

5. d__ Leder

6. d__ Wolle

7. d__ Knopf

8. d__ Nadel

9. d__ Jeans

10. d__ Jacke

Aufgabe 5

Der, die oder das?

1. d__ Anzug

2. d__ Bluse

3. d__ Socke

4. d__ Schuh

5. d__ Brief

6. d__ Paket

7. d__ Münze

8. d__ Konto

9. d__ Frist

10. d__ Radio

Aufgabe 6

Der, die oder das?

1. d__ Folge

2. d__ Handy

3. d__ Anruf

4. d__ Taste

5. d__ Datei

6. d__ Lehre

7. d__ Übung

8. d__ Pause

9. d__ Tafel

10. d__ Beruf

Aufgabe 7

Der, die oder das?

1. d__ Bauer

2. d__ Maler

3. d__ Liste

4. d__ Notiz

5. d__ Kopie

6. d__ Firma

7. d__ Labor

8. d__ Lager

9. d__ Messe

10. d__ Trend

Aufgabe 8

Der, die oder das?

1. d__ Feier

2. d__ Hobby

3. d__Sport

4. d__Spiel

5. d__ Profi

6. d__Rolle

7. d__ Disko

8. d__ Party

9. d__ Humor

10. d__ Musik

Aufgabe 9

Der, die oder das?

1. d__ Kunst

2. d__ Täter

3. d__ Spur

4. d__ Zeuge

5. d__ Recht

6. d__ Regel

7. d__ Macht

8. d__ Staat

9. d__ König

10. d__ Krise

Aufgabe 10

Der, die oder das?

1. d__ Krieg

2. d__ Feind

3. d__ Kampf

4. d__ Laune

5. d__ Liebe

6. d__ Angst

7. d__ Sorge

8. d__ Ärger

9. d__ Zweck

10. d__ Bitte

Aufgabe 11

Der, die oder das?

1. d__ Hilfe

2. d__ Anrede

3. d__ Heimat

4. d__ Person

5. d__ Mensch

6. d__ Jugend

7. d__ Senior

8. d__ Eltern (Mehrzahl)

9. d__ Mutter

10. d__ Bruder

Aufgabe 12

Der, die oder das?

1. d__ Cousin

2. d__ Nichte

3. d__ Körper

4. d__ Rücken

5. d__ Finger

6. d__ Muskel

7. d__ Bürste

8. d__ Parfüm

9. d__ Stress

10. d__ Schlaf

willembunnik@gmail.com

© 2021 - W. Bunnik