מסע קסום ביפן הלבנה חורף 2017

אל סאפורו בירת הוקאידו האי הצפוני של יפן, הגענו בעיצומו של פסטיבל הקרח. את פנינו קיבלו פסלי קרח ושלג והמוני יפנים שהגיעו לחגוג בעיר הלבנה
עגור אדום המצח, הוא סמל מקודש יפני. מדי חורף, הם מתקבצים אל הקרח המכסה את אגם מאשו ומנהלים משחקי המלחמה בין הזכרים וחיזור בין המינים..
פוג'י הוא הר הגעש הגבוה ביפן, הקדוש והמכובד ביפן ומהיפים בעולם
"מצודת העורב". במאצומוטו עומדת על כנה מהמאה ה-16.

קוף המקוק היפני שמוכר בכינויו העממי – המקוק אדום הפנים, הפך את המעיינות החמים ביודאנאקה לאתר "ספא" המגן עליהם מפני קור החורף.

שיראקוואה - גו אחד הכפרים היפים ביותר ששמר על חזותו המיוחדת במשך מאות שנים, והפך לאתר בחסות אונסק"ו. אין כשיראקאווה גו ליופי דווקא בתקופת החורף, כאשר השלג הכבד מוסיף לגגות הקש ולרחובות הצרים את הכיסוי הצח ואת האווירה של "ארץ הפיות".
הגנים המעוצבים בקנאזאווה, על פי תפיסות קוסמולוגיות של השינטו היפני והדאו הסיני, נחשבים ליפים ביותר ביפן. אין שיח, עץ, סלע, גשרון, אבן חצץ וחוט קשור, שאינם מעוצביפ בקפידה ותוך שמירה על הכללים הפילוסופיים והאסתטיים שהגן מייצג.

Created By
ספי בן יוסף Seffi Ben Joseph
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.