Portefølje fotogruppe 2017 Tobias m. engebretsen

-One guitar-
1. Dette bildet ble tatt i sammenheng med en oppgave hvor vi skulle fremstille ordet ''courage'' i et bilde. Det ble satt til utstilling i akershusmuseet i Lørenskog, og har mye arbeid liggende bak.
-Dust bowl dance-
2. Bildet ble tatt som en visuell fremstilling av en sang. Mumford N Sons- Dust Bowl Dance.
-Kaja i naturlig lys-
3. dette bildet ble tatt i naturlig lys, og viser til hvordan direkte sollys kan se ut på bilder.
- The alien stare-
4. bildet ble tatt med bulb-mode (lang lukkertid) i komplett mørke. Det ble gjort med en grønn laserpenn som ble ført langs modellens kropp.
-Hjertesorg-
5. dette bildet ble tatt i studio med mye kreativ lyssetting. som øving til lysbruk i bilder, brukte jeg rembrandt lyssetting. det går ut på at den ene siden av ansiktet er mørkt, men at det må være mørkt på siden av nesa, og lyst under øyet.

de neste bildene er av natur og jeg har valgt å ta med noen fra et prosjekt jeg gjorde på fritiden hvor det skulle være samme motiv i hvert bilde; den røde blomsten

Created By
Tobias Engebretsen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.