Inspiration markiserochpersienner.se

Här får du lite smakprov på invändiga solskydd i olika miljöer

Effektgardin - Ställbar rullgardin

Lamellgardin i olika typer av täthet i textilen, för att skapa flexibilitet av att se ut samtidigt skydda möbler från sol och insyn. Passar stora glaspartier, uterum och som rumsavdelare.

Plissegardiner - Energieffektiva solskydd

Plissegardin - Flexibla, måttanpassade lösningar.

Rullgardin med väv från Kollektionen. made by Emma von Brömssen

Rullgardin - Dekorativt och klassiskt.

50 mm Träpersienn - Tidlös och modern klassiker

50 MM INTERIÖRPERSIENN - Stilrent och rent intryck.

Duettegardin - Effektiva mot värme och kyla. Vackra insynsskydd som tar nästan ingen plats i uppdraget läge.

Här hittar du insynsskydd - solavskärmning eller mörkläggning. Alltid efter dina egna mått och material som passar din smak.

Credits:

Nordhs Design AB

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.