Jeugdliteratuur Jacqueline van der Molen, 2DA, 500742193

In dit dossier laat ik zien hoe de colleges Jeugdliteratuur van Aalt Prins mij hebben geïnspireerd en wat ze mij aan kennis hebben gebracht.

Leesautobiografie

onderstaande foto laat het begin van twee leescarrières zien...

Tijdens een avond van de Culturele Raad Zaanstad kwam onder andere Bart Chabot spreken, over zijn jeugd, gezondheid en zijn werk. Hij was niet in orde deze avond. Hij had hartklachten gehad en de dokter had hem geadviseerd rustig te blijven, zich niet te druk maken (!) dan kon hij gaan . Tijdens het voordragen van een aantal gedichten en De jurk (samen met Ronald Giphart geschreven) was er van het doktersadvies weinig meer te merken. Wat een energie en beweging!

lezersanalyse

ik vind Melissa een type emotioneel-fantastische lezer. Ze is tijdens het lezen niet gericht op het verwerven van kennis. Dat ze toch van alles aan de weet komt (zoals over anusbleken) is mooi meegenomen! Melissa is het type met een boekje in een hoekje. Door het lezen van Het zwijgen van Maria Zachea vermoed ik dat ze zich even in haar oma's leven kon verplaatsen. Zij is vast heel belangrijk geweest voor Melissa en omdat deze oma uit een gezin kwam met veel kinderen denk ik dat zij de 'liedjesoma' is geweest.

boekenlijst colleges

De boekenlijst van de boeken die we voor de colleges moesten lezen heb ik in een kruiswoordpuzzel verwerkt. Zo geef ik ook vaak de leerlingen aan het einde van de les een puzzel over de behandelde stof. Dit wordt goed ontvangen. Ze gaan bij elkaar de antwoorden vragen en maken er echt een sport van om de puzzel als eerste te hebben opgelost.

Schrijver te Gast tijdens college

waarderingswoorden

Voor het waarderen van een aantal boeken heb ik in de bibliotheek een aantal boektitels gezocht om daarmee mijn mening over het boek zo goed mogelijk weer te geven.

Uitgehuwelijkt, Marian Hoefnagels
Ik geef je de zon, Jandy Nelson
De een na laatste dood van het meisje Capone, Isabel Hoving

lesidee 1

Tijdens een les hebben we rond sinterklaastijd (tijd van het dichten en van pepernoten) een beeldsonnet gemaakt van pepernoten, schuimpjes en tumtummetjes.

Geïnspireerd door het Zeesonnet van Ted van Lieshout.

Een andere klas heb ik ook nog een keer een beeldsonnet laten maken omdat het zo goed werd ontvangen, vooral het gedeelte waar ze hun gedicht mochten opeten. Deze keer maakten ze het sonnet alleen met snoepjes.

lesidee 2

Tijdens een college heeft Aalt ons op Henk van de Scher gewezen, dit kon ik mooi in een les gebruiken. Allemaal willen ze veel en snel geld verdienen, dit werd een les over twee snelle jongens, succes, Nederlands en poëzie!

Tijdens de les zijn de leerlingen de snelle jongens en meiden van het reclamebureau en ik heb een slogan nodig voor mijn product, een zak snoep; Maoam MaoMix. De bedenkers van de meest pakkende slogan krijgen een zak MaoMix.

De slogans op het digibord

De week erna heb ik de slogans in een PowerPointpresentatie verwerkt. De slogans heb ik door 8 verschillende (onafhankelijke) mensen laten beoordelen, de winnaar was: Zoooo te gek!

voorleesfragmenten

Fragment 1 is een gedicht waar ik een poëzieles mee ben gestart. Ik liet twee leerlingen het gedicht voorlezen en de rest van de klas had het gedicht voor zich op tafel liggen, zij lazen mee.

Ik verwachtte iets van emotie en medelijden met het kind, een gesprek in die richting maar het gesprek ging een hele andere kant op; er was vooral veel ongeloof over de inbreker, deze kon niet lief zijn!

Fragment 2 is een stukje (het begin) uit het boek Latino King. Omdat ik dit boek nog niet gelezen had maar wel erg positieve reacties had gehoord tijdens college van medestudenten, besloot ik dit boek met de klas te gaan lezen. De avond voor de les ging ik een voorleesfragment opzoeken, ik keek voor het eerst in dit boek. Ik wist gelijk wat ze bedoelden tijdens college met grove taal, kon ik dit voorlezen? Ik wist het niet, ze zijn echt wel wat gewend maar om dit uit mijn mond te horen is misschien wel een beetje gênant voor ze. Ik moest denken aan die keer dat ik met mijn zussen en moeder naar de film ging, mijn zusje had de film uitgekozen; Bad neighbours. Dat was volgens mij net zoiets, deze film ga je niet met je moeder kijken (sowieso, deze film was vreselijk, titel zei al genoeg..). En wat zou mijn werkplekbegeleidster denken, zou ze zich rotschrikken? Ik had werkelijk geen idee wat zij deze klas wel en niet voorleest, daar was ik niet bij. Ik nam het zekere voor het onzekere en heb gewoon een paar zinnen doorgestreept, deze las ik gewoon niet voor. Voor het verhaal maakte dat niet veel uit. Dit waren niet de enige fragmenten maar een korte weergave. De klas was zeer geboeid en er werd nog nagepraat hierover. allemaal waren zij het eens; ze gingen nooit pakketjes meesmokkelen! Achteraf moest mijn werkplekbegeleidster wel lachen en zei dat ik wel heel netjes en braaf was, deze klas was wel wat gewend, zijzelf leest boeken met ze waar ook dit soort taal en geweld in voorkomt.

krassen met Frans Bauer

Het trio is toekomst. Een droom. Al mijn dromen zijn dromen van nieuwe uitdagingen. Waar ik van droom is nieuw leven. Ik moet er wel rijp voor zijn. Of, zoals Mariska altijd zegt: Het moet plotseling gebeuren. Ik had nooit met inboorlingen shows gegeven in het Hilton Hotel. Spektakel op meganiveau.

Stimulerend fictie-onderwijs a la van der Bolt

Mijn lesplan, gemaakt aan de hand van de matrix waar een stimulerende fictieles aan hoort te voldoen. Deze les wil ik gaan geven als wij het boek Latino King hebben uitgelezen.

Vooraf hebben de leerlingen moeten zoeken naar informatie over Nederlandse jongeren die vastzitten voor drugssmokkel, overal ter wereld. Wat voor straf hebben zij gekregen? In welk land zitten zij vast? Wie helpt deze jongeren? Hoe is het om daar in de gevangenis te zitten? Dit kunnen we in de les bespreken met elkaar (actief, coachend en keuze wat betreft de informatie die je opzoekt).

Tijdens de les gaan de leerlingen in groepjes een brief schrijven aan of Koning Willem Alexander, of aan de moeder van Castel of aan de gevangenisdirecteur (actief, keuze, samen).

interview en boekadvies aan leerling

Het interview

Voor dit interview heb ik Jack gevraagd, een leerling uit mijn stageklas, 2 vmbo-kader. Hij houdt van lezen, zegt hij en leest wel eens in zijn vrije tijd ('s ochtends in het weekend). De boeken die hij leest zijn: Harry Potter, Boy7, Overleven in de Wildernis en de Pizza maffia. Meer titels wist hij niet. De boeken moeten voor hem spannend zijn, makkelijk te lezen en niet te dik. Hij leest voor vermaak en ontspanning ( in de vakantie leest hij niet, geen tijd) en ik denk dat de boeken op niveau 1 goed bij hem passen, maar omdat hij aangeeft Harry Potter niet weer te willen lezen (tijdens lezen in de les) wil hij misschien wel eens wat anders. Grenzen verleggen en psychologische spanning? Ik besluit hem het boek Gegijzeld van Evert Hartman aan te raden.

Het duurde even voor Jack het boek had gelezen, hij las eigenlijk alleen op school tijdens de 10 minuten lezen in de les, maar toen hij even de smaak te pakken had hij het boek zo uit (thuis). Hij zou het een ander aanraden en vond dit boek, na Boy7, het leukste boek. Waarom had ik dit boek aangeraden? Ik wilde hem stimuleren, uitdagen met niveau 2, omdat hij van lezen houdt (Harry Potter is ook niveau 2) en ik dacht dat hij dit best aan kon. Niveau 2 geeft aan grenzen te verleggen, buiten je eigen leefwereld te treden. Dit boek gaat over een gijzeling op school en daar kun je je als leerling aan de ene kant goed in verplaatsen, aan de andere kant is het moeilijk voor te stellen dat zoiets bij jou op school gebeurt. Een middenweg, maar wel met spanning waar hij van houdt. Opmerking; als Jack had moeten kiezen had hij vanwege de omslag niet voor dit boek gekozen. De titel was wel oké.

knipgedicht

Leerrendement

  • Tell me, Aidan Chambers en dyslexie
  • lezerstypen
  • lezen moet leuk blijven, niet verplichten
  • Van der Bolt fictie-onderwijs
  • jongens- en meisjesboeken
  • De strip als literatuur
  • Henk van de Scher
  • lezen voor de lijst
  • wegpoetsbare onvoldoende
  • Adobe Spark

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.