Loading

Terug naar normaal is volop aan de gang 15-07-2021

Economie op volle toeren

Na de industrie komt ook de dienstensector in de westerse wereld stilaan op stoom. Het ondernemersvertrouwen in de Europese dienstensector reageerde sterk op de recente versoepeling van de Covid-maatregelen.

De hooggespannen groeiverwachtingen, gevoed door snelle vaccinaties, fikse overheidsuitgaven en door de uitgestelde consumptievraag lijken te worden ingelost. De sterke economische groei vertaalt zich in een stevig herstel van de bedrijfswinsten.

Toch blijft waakzaamheid de boodschap. Het toenemend aantal besmettingen in landen met al hoge vaccinatiegraden, zoals het VK, geeft aan dat het virus nog niet volledig onder controle is. Gelukkig blijven de ziekenhuisopnames onder controle.

Groeipijnen van tijdelijke aard

De stijgende vraag naar goederen en diensten zet de beschikbare capaciteit wat onder druk.

Dit uit zich onder meer in de olieprijzen die sneller dan verwacht terug naar pre-Covid niveaus zijn gestegen en die wereldwijd voor hogere inflatiecijfers zorgen. In de VS zorgt de snelle heropstart van de economie ook voor spanningen in de markt van tweedehandswagens en het snelle herstel van de prijzen van hotels en vliegtuigtickets duwt de inflatie naar het hoogste niveau in meer dan 20 jaar.

Wellicht gaat het hier om tijdelijke factoren die wegebben naarmate het economisch leven zich normaliseert.

Rente blijft laag

Recent gaf de Amerikaanse centrale Bank (Fed) aan dat ze haar soepele rentebeleid wellicht vroeger dan verwacht zal aanpassen. Mogelijk wordt de beleidsrente al in 2023 aangepast (i.p.v. in 2024) en komt er in de loop van 2022 een aanpassing in het aankoopbeleid van obligaties.

Voorlopig blijven de Fed en ook de Europese Centrale Bank (ECB) het economische herstel volop ondersteunen. De rente gaat dus wellicht niet snel hoger en dat beperkt de beleggingsmogelijkheden in obligaties. Binnen het obligatieluik zetten we volop in op bedrijfsobligaties.

We kiezen vooral voor aandelen. Sectoren die profiteren van de economische heropleving genieten de voorkeur. De consumentensector en de vrijetijdsector, lijken ons hierbij zeer interessant. We zetten ook steeds meer in op bedrijven uit de financiële sector. Regionaal ‘volgen’ we het vaccinatiepad. China is ‘back to normal’ en de groei lijkt er al licht te vertragen. In de VS heeft de groei wellicht in het tweede kwartaal al een piek bereikt. We gaan nu voluit voor Europa waar de heropeningen elkaar snel opvolgen.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrategist KBC Asset Management
De wereldeconomie zit stevig op het pad ‘terug naar normaal’ terwijl de rente nog een tijdlang erg laag kan blijven. We zetten in op aandelen en kiezen voor sectoren en regio’s die sterk profiteren van de herleving van de consumptie-uitgaven.

Redactie beëindigd op 15-07-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.