Loading

DubbelBelicht Jong en oud op fotoexpeditie in Schalkwijk haarlem

In het fotoproject DubbelBelicht komen leerlingen van verschillende scholen en ouderen uit Schalkwijk bij elkaar. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en hoewel het leeftijdsverschil groot is hebben ze in ieder geval een ding gemeen: ze wonen in dezelfde wijk. Ze gaan samen op stap, vertellen hun eigen verhaal en maken foto's van elkaar en de omgeving waarin ze leven. Naar aanleiding van de foto's worden ook gedichten gemaakt. De serie ontmoetingen wordt afgesloten met een expositie met foto's van de deelnemers. Wekelijks is er een publicatie van een verhaal dat is verteld in het Haarlems Dagblad.

DubbelBelicht is een onderdeel van het programma 'Age Friendly Cultural City' waarin de gemeente Haarlem participeert. De culturele organisatie Hart heeft samen met verschillende culturele en sociale partners ‘Haarlems Goud’ ontworpen: een programma waarin cultuur, zorg en welzijn centraal staan. Fotograaf Marisa Beretta ontwikkelt en fixeert dit fotoproject als 1 van de projecten die binnen dit programma wordt uitgevoerd.

Marleen Zwartkruis (tekst) Mirjam Touw (Buurtzorg Haarlem) Loes Bastiaansen (gedichten) en Jan Appel begeleiden haar.

DubbelBelicht#1
DubbelBelicht#2

Edna vertelt over DubbelBelicht#2 bij de expositie in winkelcentrum Schalkwijk. Het filmpje is gemaakt door David Johnson

Er wordt niet alleen heel veel gepraat en gefotografeerd, maar er worden ook gedichten bij de foto's gemaakt.

DubbelBelicht#1
DubbelBelicht#2

Voor info neem contact op met Marisa Beretta info@marisaberetta.nl 0641427698

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.