ZEUR NIET

Vooronderzoek

ik heb met het voor onderzoek gekeken naar verschillende koor logo's op google, ook heb ik op de site van zeur niet zelf gekeken om inspiratie op te doen door te kijken wat voor muziek hun maken.

Ik heb voor deze kleuren gekozen omdat ik op de site zie dat ze rood met wit dragen dus ik dacht misschien is het leuk om dat dan ook in hun logo te verwerken. Ik heb dit lettertype gekozen omdat ik persoonlijk vind dat dat goed bij het logo past.
Dit zijn mijn schetsen, ik heb 4 verschillende gemaakt. ik heb er voor gekozen om alles zo anders te maken dat ik een goede keuze kan maken van wat ik denk dat goed is.
Dit zijn mijn ontwerpen. ik heb er 4 gemaakt, ik heb geprobeerd alles steeds op een andere plek te zetten en de kleuren om te draaien.
Ik heb uiteindelijk voor dit ontwerp gekozen omdat ik vind dat hier alles mooi op z'n plek valt. Ik ben hier op gekomen omdat, als ik denk aan een koor dan denk ik aan een muziek balk. Ik heb dus daarom deze muziek balk erin verwerkt door die als schrijf lijnen te gebruiken. ik heb als versiering daarna nog wat muziek noten erbij gedaan.
Created By
Arwout van Boeijen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.