Loading

Første del (1871-1987)

Den første perioden (1871-1918) omhandler den aller første etableringen i Bergen i sentrum og senere flytting til Nygårdshøyden hvor en kirurgisk klinikk ble startet opp.

Teksten for perioden 1871-1968 er basert på boken som journalist Rolf Tofte laget til 50 årsjubileet i 1968. Teksten er supplert en del steder og alle bilder og bildetekster er nye. All tekst og bilder etter 1968 er nye.

Den andre perioden (1918-1945) omhandler etablering av diakonisseskole i 1918 og bygging av et nytt moderne sykehusanlegg på Haraldsplass i 1940.

Den tredje perioden (1945-1968) omhandler fremveksten av velferdsstaten og hvordan virksomhetens tjenester og satsinger tilpasses det offentliges behov.

Den fjerde perioden (1968-1987) omhandler en større utvidelse av sykehusanlegget med skole, samt nyorganisering for å tilpasse seg nye lover og krav innenfor sykehusdrift og sykepleierutdanning.

Created By
Skrift&bilde AS Gilja
Appreciate

Credits:

Arild Gilja

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.