HONDERDENEEN MISLUKTEFOTO'S Een fotoproject over toeval en per ongeluk

EEN KEUZE UIT FOTO'S GEMAAKT DOOR KINDEREN VAN GROEPEN 5/6 TIJDENS DE WORKSHOPS VAN JOANNE ZEGERS, CAROLINE DE ROY EN MARCEL FRAIJ
GEMAAKT VOOR HET CULTUURMENU ZAANSTREEK
5 TECHNIEKEN: PER ONGELUK / STANDPUNT / IETS VOOR DE CAMERA / BEWEGING / LICHT
BEELDBESCHOUWING OVER BEELDELEMENTEN IN DE KUNST
WAT IS NU EIGENLIJK MISLUKT?
REFLECTIE OP EIGEN WERK EN VAN KLASGENOTEN
EEN SELECTIE VAN 101 FOTO'S GEMAAKT TIJDENS 101 WORKSHOPS IN HET SCHOOLJAAR 2014/2015

Lesconcept en vormgeving: Marcel Fraij / hemelsteen

Created By
MARCEL FRAIJ HEMELSTEEN
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.