Het vechtdalcollege Van sylvanaπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆ en anoukπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆ

Dat is het vechtdalcollege.

Tips

1. Als je word gepest moet je naar MR Michels gaan want, hij doet er meteen wat aan. 2. Het is een hele grote school maar je leert snel de weg.

Je moet echt voor het vechtdal college kiezen omdat:

1. Als je word gepest dan doen ze er meteen iets aan. 2. Het zijn leuke docenten vooral MV Koopman.

Waar voor een leuke dingen doen we allemaal

Fotoshop, sinterklaas vieren, kerst ontbijt en nog veel meer

Dit is het uitzicht van de bovenste verdieping

Lekker eten bijvoorbeeld,

Kipcorns, pizza, broodje gezond en de snoepautomaaten. Ik koop altijd m&m's uit het snoepautomaat.

Leuke activiteiten

Op kamp in de eerste klas, zwemmen,schaatsen En nog veeeeeeeel meer.

We hebben ook Gala

Leuk dat je hebt gekeken naar deze website, groetjes van SylvanaπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆ en AnoukπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆπŸ˜‚

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.