Loading

Meandert(h)aal 12 maart 2021

Week 10 en 11.

Ongelooflijk dat de tijd zo snel gaat. Een vijfde deel van het jaar ligt alweer achter ons. Ook het bijzondere schooljaar 2020-2021 vordert gestaag. De afgelopen twee weken zijn de leerlingen actief geweest met het maken van de Cito-toetsen. De komende periode worden deze geanalyseerd en worden er verdere ontwikkelplannen gemaakt voor de groepen en individuele leerlingen. Via de Parnassys-inlog kunt u de resultaten van uw kind op de voet volgen. Op 1 april ontvangen de leerlingen hun eerste rapport. Iets later dan gewoonlijk, maar dan is het ook meteen een vrolijk paasrapport.

Onder de knop 'Informatie ouders vacature' vindt u een brief van onze bestuurder Maud Berendsen. Hierin wordt u geïnformeerd over de procedure voor het benoemen van een nieuwe directeur.

Woensdag zijn alle leerlingen vrij. Het personeel bezoekt de studiedag die is georganiseerd door onze eigen stichting IKT. Het wordt een digitaal event gericht op talentontwikkeling. Er zijn diverse workshops waarop ingelogd kan worden en de dag wordt afgesloten met een teamsessie. Het belooft een inspirerende dag te worden.

Tevredenheidsonderzoek.

Een groot aantal ouders heeft afgelopen week het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Voor een betrouwbare uitkomst van deze enquête hebben we toch nog meer input nodig. Daarom verzoeken wij ouders die het tevredenheidsonderzoek nog niet hebben ingevuld dit alsnog te doen. De link naar het tevredenheidsonderzoek vindt u in de mail waarmee vorige week de Meandert(h)aal is verstuurd.

Kind op maandag.

Thema van de week : Help mij toch!

Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft.

Knap gedaan.

Het is de periode van de type-examens, maar door de schoolsluiting worden de examens flexibel afgenomen. Leerlingen die meedoen aan de cursus en alle lessen gemaakt hebben, worden uitgenodigd examen te doen. Zo kan iedere cursist de lessen in eigen tempo doorlopen. Dinsdag was het voor het eerst examentijd voor één van de cursisten. Rosalie had alle lessen af en ook het proefexamen goed gemaakt. Tijd dus voor het echte examen. Ze was wel een beetje gespannen voor het examen, maar slaagde met glans. Wie volgt???

Experiment met witte tulpen.

In groep 2 deden de leerlingen afgelopen week een bijzonder experiment. Tulpen werden niet in een vaas met water gezet, maar in vaasjes met verschillende kleuren ecoline. Er werd gefilosofeerd over de gevolgen van deze bijzondere manier van voeding geven. Al snel zagen de leerlingen het resultaat van deze actie. De witte tulpen verkleurden naar de kleur van de ecoline in het vaasje. Bijzonder! We zijn benieuwd of dit ook zo werkt bij sneeuwklokjes?

Korte agenda.

  • 17 maart studiedag IKT - de leerlingen zijn deze dag vrij!
  • 1 april - Rapport. ( geen grapje)

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van AchiR - "snowdrop flowers plant" • Pexels - "birthday birthday cake cake"