ทางเดินที่เลือก เขียนความคิด

ทางเดินที่เลือก

@@@@@@@

ทางเดินที่เลือกเดินในชีวิต

กับทางเดินที่ฝันไว้

บางคนอาจเป็นทางเดียวกัน

บางคนอาจเป็นเส้นขนานในชีวิต

ที่ไม่มีวันบรรจบกัน

-------------

เมื่อเรายังเด็ก

เรามีความฝันมากมาย

มีปรารถนาที่ซ่อนเร้นในใจหลากหลาย

แต่การเดินทางในชีวิตจริงของคนเรา

มีเงื่อนไขมากมายที่เป็นเส้นคั่น

ที่คอยฉุดรั้งให้เส้นทางแห่งความฝัน

อยู่ห่างไกลเราออกไปทุกที

-------------

เมื่อเราไม่ได้เดินในทางที่ฝัน

แต่ต้องเดินในทางที่เลือก

ความปรารถนาดูเหมือนไม่สมหวัง

แต่ความสุข บางทีอาจอยู่ไม่ไกล

หากเรารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน

และหาความสุขกับมัน

-------------

มองโลกด้วยสายตาแห่งความหวัง

ย่อมดีกว่ามองโลกอย่างหมดหวัง

บางทีสักวันหนึ่ง

ทางเดินที่เราเลือกเดิน

อาจกลายเป็นทางเดินที่ปรารถนา

โดยที่เราไม่รู้ตัว

@@@@@@@

เขียนความคิด จากความรู้สึกครั้งหนึ่งเมื่อเรายังอยู่ในวัยเยาว์

ความรักความฝันในทางเดินอนาคต ของตนเองนั้นไม่ชัดเจนนัก

ต้องเลือกเดินในทางที่ดีที่สุด สำหรับตนเองและครอบครัวคนที่รัก

แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานมากมาก

เราย้อนกลับไปดู เราก็ไม่ได้เสียใจกับเส้นทางนี้ที่เราเลือกเดิน

เราหาความสุขจากสิ่งรอบข้างเท่าที่จะหาได้

มองโลกและอนาคตอย่างมีความหวัง

แค่นี้...ชีวิตก็เป็นของเรา...อย่างแท้จริง

@@@@@@@

Credit ภาพ จาก App: Pimp Your Screen,WallpaperHD

Created By
เขียนความคิด
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.