Infra Communicatie Bouwt met beelden

Infra Communicatie fotografeert voor- en op de bouw. Opvallende foto's van de mensen die er werken, de werkzaamheden en het project zelf, vaak gevisualiseerd tegen een opvallende omgeving.

Spoorbrug over A1, Muiderberg

De Zandhazenbrug bij Muiderberg leent zich bij uitstek voor foto's. .

dankzij "het weer" wordt het gewone "ongewoon"
Rotterdam omgeving Wilhelminapier

Foto's lever ik "los" of in de vorm van een presentatie als deze. Dat kan zeer snel en voor maar geringe meerkosten.

U kunt voor meer foto's kijken op mijn site, www.infrafotografie.nl Een nadere toelichting van mijn werkwijze vindt u in mijn portfolio via deze link of onderin de mail.

Created By
Infra Communicatie steinbach
Appreciate

Credits:

Foto's zijn exclusief eigendom van Infra Communicatie. Gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.