ХРАНАТА е твоят ЖИВОТ Решения, които вземаш всеки ден, и как те опРЕделят здравето ти

Всеки ден правим съзнателен избор какво да ядем и какво не. Балансирано и съобразено с нашия начин на живот хранене гарантира устойчиво здраве и дълъг живот.

Нима е толкова лесно? Къде се коренят заблудите и грешките в храненето и как с малки стъпки успешно да подобрим най-важното, което имаме: ЗДРАВЕТО СИ.

Едва ли е тайна за някой, че ние сме това, което ядем.

Ако имаме високи изисквания за дрехи, жилище, кола, защо не завишим и критериите за храната си? Всяка една клетка от тялото ни буквално е изтъкана от храната ни.

Тогава, питам аз, защо трябва да търсим решението на здравословните си проблеми в лекарства, операции или мехлеми?

Д-р Марк Хайман
Това, което сме заболи на вилицата, е по-могъщо, от каквото и да е, на дъното на шишенцето с лекарства

До сега човечеството никога не е било изправено пред риска едно цяло поколение да бъде надживяно от родителите си.

До седемата си годишнинина едни дете днес поема повече захар, отколкото човек преди 100 години е приемал за цял живот!

Каква е тогава тази голяма тайна?

При едни правилни взаимоотношения вкъщи и навън:

Някого да обичаме и някой да ни обича;

Работа, която ни харесва и вдъхновява...

Подходяща физическа дейност и духовна практика...

И не на последно място:

Достатъчна почивка

И адекватно количество вода

Аз ти подавам ръка

Ники Суков, Здравен Инструктор по Интегративно Хранене

Защото всяка промяна е трудна и трябват двама

за да изминем заедно пътя към твоето по-добро АЗ

Created By
Ники Суков
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.