Communie of Lentefeest Fotografie Dirk catteeuw

Binnenkort is het weer zover, het weer wordt mooier en de feestjes komen eraan. Ben je nog op zoek naar wat leuke foto's om dit feest op te fleuren of heb je geen kaas gegeten van de samenstelling van een mooi kaartje ? We hebben altijd een oplossing voor jou.
Zowel op een door u gekozen buitenlocatie als in een warme en knusse fotostudio met diverse accessoires
Een pakket bestaat uit de bewerkte foto's op cd of usb-stick (in volle resolutie zodat afdrukken achteraf altijd mogelijk zijn zonder mijn verdere tussenkomst), inclusief 20 kaartjes op een versterkte fotokaart.

Vanaf 100 € (all-in)

Vragen of opmerkingen ? dirkcatteeuw@telenet.be of 0475/66.66.24

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.