Een bundeling van krachten

Medisch specialisten onder één dak

Complete zorg voor sporters

Gelegen op een unieke locatie in Roermond.

Medische Sportbegeleiding

Sportgeneeskunde

Sportdiëtetiek

Echografie

Gespecialiseerd in (complexe) diagnostiek en sportspecifieke behandeling

Tevens verzorgen wij

clinics - presentaties - gastcolleges - medische begeleiding sportevenementen

Persoonlijke aandacht - wetenschap - innovatie

Contact

info@sportmedischinstituut.nl / www.sportmedischinstituut.nl / 0475-336017

RCsports - Sportfysiotherapie (master) info@rcsports.nl/ www.rcsports.nl/ +31 (0) 475-336027
Sportgeneeskunde Viecuri - sportgeneeskunde@viecuri.nl/ www.sportgeneeskundeviecuri.nl/ +31 (0) 478 522774
Rob. v.d. Werf Sportdiëtetiek - info@robvanderwerf.nl/ www.robvanderwerf.nl/ +31 (0) 6 46392791
SonoCenters - info@sonocenters.com/ www.sonocenters.com/ +31 (0) 40-3041587

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.