Loading

Elektro og datateknologi Ås videregående skole

Ønsker du å jobbe i et praktisk yrke som forenkler menneskers bruk av elektrisitet i hverdagen? Er du interessert i ny teknologi og liker tekniske utfordringer?
Vårt moderne samfunn er totalt avhengig av strøm. Kraftstasjonene produserer strøm som fordeles utover i landet ved hjelp av høyspenningslinjer. Forbrukerne trenger strømmen til blant annet tele- og datakommunikasjon og ulike elektriske apparater. Det kreves dyktige fagfolk til å bygge opp og holde utstyret ved like. Bli med!
Sjekk ut hva årets Vg1-elever har å si om skolehverdagen på Elektro og datateknologi;

Hvorfor velge Elektro og datateknologi?

Elektrofag handler om å utvikle grunnleggende kompetanse til å utføre arbeid på dagens og framtidens elektriske systemer. Videre handler programfagene om å utvikle elevenes kompetanse knyttet til data- og kommunikasjonsteknologi og elektriske installasjoner, maskiner og anlegg. Programfagene handler også om å bygge, drifte og videreutvikle elektriske anlegg for å møte framtidige samfunnsbehov. Elektrofag legger til rette for samarbeid uavhengig av kjønn og kultur.

Noe av hva du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon
“Elektrolinjen var inspirerende med teori og praksis i passe “mix”. Jeg liker å få god mestringsfølelse av å se praktiske resultater. Møtte engasjerte og flinke lærere og opplevde et godt samhold. Selv om jeg ikke tenkte så mye på det før jeg startet, så er dette et yrke for fremtiden, og hvor muligheten for jobb globalt er stor.”

Mats, lærling Ås elektriske

Ventilasjon og kuldeteknikk (Vg2)

Sentrale arbeidsoppgaver er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

 • Kjøl og frys i næringsmiddelindustrien
 • Mobile kjølingsanlegg (bil, tog, skip og fly)
 • Hotellnæring og catering
 • Datasentere

En fremtidsrettet utdannelse som vil være etterspurt i årene som kommer innenfor energieffektivisering og klimaforhold. En spennende hverdag som gjerne består av sveising, trykktesting, feilsøking på elektroniske og elektriske komponenter, montasje og vedlikehold av kuldetekniske komponenter. Store muligheter for personlig og faglig utvikling i jobben.

 • Undervisning i helt nytt verksted med topp moderne utstyr
 • Elevene er utplassert i bedrift
 • Med bestått fagprøve er du meget attraktiv på arbeidsmarkedet

Datateknologi og elektronikk (Vg2/Vg3)

Data- og elektronikkfagene er hovedsakelig knyttet til utstyr og apparater for tele- og data, lyd og bilde, samt alle typer varslingsanlegg, IT-anlegg og utstyr. Her kan du bli:

• Telekommunikasjonsmontør; arbeider med installasjon, reparasjon og vedlikehold av tele-,data- ,alarm-, og signalanlegg.

• Dataelektroniker (Vg3) - arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr som datamaskiner, skips-elektronikk, lyd og bildeutstyr, sykehuselektronikk mm.

Elenergi og Ekom (Vg2)

Noe av det du kan bli:

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Elektroreparatør
 • Togelektriker
 • Elektromotor- og transformatorreparatør
Et spennende fagfelt i utvikling. Etter grunnutdannelsen kan du gå videre på fagskole eller bli ingeniør. I Vg3 er elevene utplassert i bedrift en dag i uken

Har du spørsmål knyttet til dette yrkesfaglige utdanningsløpet?

Ta kontakt med avdelingsleder for elektrofag:

Per Bakke Jensen perje@viken.no/64975747

Vil du vite mer om de andre utdanningsløpene vi kan tilby på Ås videregående skole? Klikk deg inn:

Yrkesfaglige løp:
Studiespesialiserende løp

Credits:

Laget med bilder av sakulich - "light lamp warm" • blickpixel - "board electronics computer" • bou_dee - "electrician check employee"