Trójai faló

Nem arra a Trójai falóra gondoltam, aminek a segítségével a görögök megnyerték a háborút, hanem egy rosszindulatú programra. A vírusokkal ellentétben általában nem többszörözi önmagát, terjedése főként egyedi támadásoknak és az emberi hiszékenységnek köszönhető. Az egyszerűbb trójai programok csak kívülről tűnnek hasznos programnak, míg fejlettebb változataik a kémkedés mellett valóban képesek az ígért funkciók elvégzésére is, így csökkentve a lebukás veszélyét.

Trójaival való megfertőződésnek forrása lehet egy e-mail üzenet csatolmánya vagy azonnali üzenetküldő program, de megkaphatjuk CD-n vagy egyéb adattárolón is. A leggyakoribb fertőzési módszert azonban a letöltések és a veszélyes honlapok jelentik.

Az egyik célja: a rombolás, ami azt jelenti, hogy : a számítógépet vagy eszközt tönkreteszi. Fájlokat, adatokat módosít vagy töröl. További programokat telepít, futtat. Kémked a felhasználó tevékenysége és érzékeny adatai után.

A másik az adalopás, amialatt azt értem, hogy: Felhasználó jelszavát, bankkártyaadatait megszerezi. Személyes adatait, privát fényképeit eltulajdonítsa. És személyes vagyipari kémkedést végez.

A már feltérképezett Trójai vírusok és egyéb rosszindulatú programok ellen számos programmal, vírusirtóval védekezhetünk. Fontos a program és a vírusdefiníciós adatbázis rendszeres frissítése, valamint a tűzfal használata.

Most áttérnék egy másik témára, az antivirusokra. Ezek egy szoftveres vagy hardveres architektúrák, amelyeknek céljai , hogy a hálózatba vagy egy adott számítógépbe ne juthasson be olyan állomány, mely károkozást, illetéktelen adatgyűjtést vagy bármely, nem engedélyezett műveletet hajt végre. Ilyenek például a vírusok, trójai programok és egyéb kártékony programok.

Az egyszerű vírusírtó: ezek kizárólag antivírus megoldást tartalmazó szoftverek. Bár egyre több funkciót zsúfolnak bele a gyártók, az egyes megoldásokban mégis megkülönböztethető, mert ez a megoldás nem tartalmaz tűzfalat, webtartalom-szűrőt és adatmentést sem.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.