Loading

Start-Nieuwsbrief Es/Jan Barbier 14 augustus 2020

Gezamenlijke Nieuwsbrief Es en Jan Barbier

2020/2021 #1

Een nieuw avontuur…

Aankomende maandag start het nieuwe schooljaar. Een nieuw avontuur waarbij we nieuwe dingen gaan ontdekken, uitproberen en leren. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en zijn benieuwd naar de avonturen die de kinderen in de vakantie hebben beleefd.

Om op avontuur te gaan heb je moed nodig, je moet het durven. Je weet dat het een mooie richting is om op te gaan, maar het is nog onbekend wat er komen gaat. Je daagt jezelf uit om op onderzoek uit te gaan. Dit gaat het beste in een omgeving die vertrouwen biedt en stimuleert. De eerste periode van dit schooljaar staat dan ook in het teken van verkenning. We leren elkaar kennen. In de klas worden er activiteiten georganiseerd waardoor de kinderen en leerkrachten elkaar beter leren kennen. Er vinden startgesprekken plaats tussen leerkracht, ouder(s) en kind en in september staat er een informatieavond gepland voor de ouders van groep 1, 3 en 8. Doordat wij nog steeds te maken hebben met Coronamaatregelen zullen de startgesprekken en de informatieavond op een andere manier worden georganiseerd. U wordt hierover geïnformeerd.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie op avontuur te gaan!

Marloes Joosten

Directeur de Es en Jan Barbier

Directievoering nieuwe schooljaar

Directeur

Zoals u in het voorwoord heeft gelezen is Marloes Joosten vanaf 1 augustus gestart met haar werkzaamheden als directeur van zowel de Jan Barbier als de Es. Deze week heeft zij al een studiedag mogen leiden en dat gaf iedereen een heel fijn gevoel, vertrouwd en duidelijk. We wensen Marloes heel veel succes in de komende periode van kennismaken, een prachtig avontuur.

Adjunct-directeur

Op beide locaties wordt Marloes ondersteund door een leidinggevende adjunct. Voor de Jan Barbier is dat Geert Fransen, die het eerste aanspreekpunt is voor ouders, leerlingen en het team. Diezelfde rol heeft Robbert Flim op de Es. Samen met de secretaresse Antje Altink vormen Geert, Robbert en Marloes een prachtig team.

Side-kick tot 1 september

Roel Roelofs zal als side-kick van Marloes Joosten werken, om haar zo goed mogelijk in te werken voor haar prachtige uitdaging op beide scholen. Dus de komende weken zal Roel op beide locaties nog aanwezig zijn. Vanaf 1 september zal Roel nog wel aan projecten leiding gaan geven binnen de organisatie van Ieder Kind Telt. In de komende periode gaan we kijken hoe we op een goede en veilige manier hier aandacht aan kunnen besteden. We houden u op de hoogte.

Robbert ook als directeur aan de slag

In de zomervakantie is Robbert benaderd om op interim-basis als directeur leiding te geven op de SBao De Brug in Nijverdal. Robbert heeft deze uitdaging vol enthousiasme opgepakt en geeft vanaf 1 augustus nu ook leiding aan het team van deze speciale school. Samen met Martijn Kelder heeft hij deze klus op zich genomen. Een prachtige uitdaging voor Robbert waarmee we hem feliciteren en heel veel succes toewensen. Robbert zal twee dagen (maandag en vrijdag) aan het werk zijn op de Brug, op dinsdag, woensdag en donderdag blijft hij vooralsnog gewoon aan het werk op de Es.

Uiteraard heeft deze job consequenties voor het werk van Robbert op de Es. Helaas zal Robbert geen les meer kunnen geven in groep 6. De ouders van deze groep krijgen daar los van deze nieuwsbrief een aparte mail over.

Nieuwe leerkracht voor groep 6

De invulling van de lestaken van Robbert voor groep 6 worden overgenomen door Remko Horstink. Remko kent zowel de school, het team als de leerlingen. Voor hem een prachtige uitdaging om samen met Marloes Dijsselhof aan de slag te gaan. Remko heel veel succes toegewenst.

Coronamaatregelen

De maatregelen die verspreiding van het Coronavirus moeten verminderen en voorkomen zijn nog steeds van kracht. Enkele regels zijn aangepast, dit leest u hieronder. Ook ontvangt u een nieuwsbrief vanuit onze stichting ‘Ieder Kind Telt’ over het Corona-protocol.

Afstand

  • Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen kinderen en de leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen collega’s onderling wordt 1,5 meter afstand bewaard, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Coronarooster

Tot de herfstvakantie zal het Corona-rooster worden aangehouden: De inloop start om 8:15 uur en de lessen beginnen om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de leerlingen op school en eindigen de lessen om 14:30 uur. Op woensdag en vrijdag eindigt de schooldag om 12:30 uur.

De looproutes en afgesproken in- en uitgangen blijven gehandhaafd. Ouders en verzorgers wachten buiten de school en het schoolplein. Mocht het nodig zijn om toch binnen te komen, graag eerst overleggen.

Lessen en activiteiten

  • Veel (buitenschoolse) activiteiten worden afgelast. Wij houden u hiervan op de hoogte doormiddel van de nieuwsbrief.
  • De pauzes zijn voor alle kinderen gelijk.
  • Traktaties bij verjaardagen zijn dit schooljaar weer toegestaan, mits deze in verpakte vorm door het kind wordt meegenomen naar school.
  • De gymlessen vinden weer plaats in de gymzaal. Alleen de kinderen en leerkrachten mogen deze locatie betreden. Er mag alleen na afloop van de gymles NIET gedoucht worden.

Brief vanuit Bestuur

Onder de button hieronder vindt u een nieuwsbrief van Maud Berendsen, de bestuurder van stichting Ieder Kind Telt. Hierin leest u informatie over:

  • Covid-Maatregelen + protocol op hoofdlijnen
  • Zomerschool
Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Sai Kiran Anagani - "At the beach"