Loading

Krops-psykoterapi ved Mads Dahlgaard - tlf: 61 31 19 05

Kontaktinfo

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

tlf: 61 31 19 05

Krops-psykoterapeutisk praksis

Krops-psykoterapi er et forsøg på at få kroppen ind i psykoterapien ud fra den kendsgerning, at krop og psyke er uadskillelige, at alt det psykiske manifesterer sig i kroppen, og at det kropslige påvirker psyken. Derfor vil et psykoterapeutisk forløb have gavn af fokus på kroppen.

At tage kroppen ind i psykoterapien indebærer groft sagt alt det, som ikke er tanker, følelser og mentale oplevelser. Fra måden, terapeuten er til stede og nærværende i lokalet på, til helt konkrete øvelser, som letter det psykoterapeutiske arbejde.

Krop og psyke

Krop og psyke er på en gang to sider af samme sag og kvalitativt forskellige. Med kroppen er mennesket i verden, og med psyken forholder mennesket sig til verden. Det kropslige spiller altså en afgørende rolle for det at være menneske og derfor også i psykoterapien.

Kroppen i psykoterapien

Kroppen i psykoterapien henviser til mange ting, og der kan arbejdes kropsligt på mange niveauer. Øvelser, man selv kan lave, er eksempelvis:

  • Grounding øvelser
  • Trykpunktsøvelser
  • Strækøvelser
  • m. fl.

Andre aspekter af det kropslige, som kan lette psykoterapeutisk arbejde, er:

Gåture

Kostomlægning

Moderat fysisk træning

Det deciderede kropsterapeutiske arbejde overlader jeg til kropsterapeutiske samarbejdspartnere.

Credits:

Created with an image by frank mckenna - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.