PORTRETTOPPGAVE

DYBDESKAPERHET & BLENDER

Største blender
Minste blender

På det første bilde med størst blender, kan du se at kameraet fokuserer også på bakgrunnen. Men på det andre bilde, med minst blender kan du se at bakgrunnen er mye mer uskarp og fjeset er mye mer fokusert.

ISO-VERDIER

Lavest ISO - Helt mørkt, du kan bare se linjene på hodet.
Midterste ISO - litt gul aktig farger i bakgrunnen.
Høgeste ISO - Veldig hvit bakgrunn
Zooma inn, midterst ISO.
Zooma inn høgeste ISO - Mye mer sandete enn midterste ISO

SNURRENDE SELVPORTRETT

Kort lukkertid - Nesten ingen forskyvning i bakgrunnen
Lang lukkertid - Du kan se lyse fra lampen og fjeset

ZOOMING & LUKKERTID

ZOOM FRA INN --> UT
ZOOM FRA UT --> INN
ZOOM FRA INN --> UT - Veldig ubalansert fordi det var litt vanskelig å holde kameraet stødig nok

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.