Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 11 november 2019

Dankdag 2019

Afgelopen woensdag was het dankdag, de bovenbouw was aanwezig bij de dankdagdienst in het Kulturhus. Een paar leerlingen lazen het volgende gedicht voor.

Groep 4 naar de Wereldwinkel

In het kader van ons nieuwe Alles in 1 project over verschillende culturen heeft groep 4 afgelopen dinsdag de Wereldwinkel in Wierden bezocht. De kinderen hebben hier zelf verhaaltjes over geschreven:

Afsluiting project "Bouwen"

Om het project Bouwen van 'Alles in 1' af te sluiten hebben de groepen 5 t/m 8 een bezoek gebracht aan het Bouwgilde in Rijssen. Hier konden we het bouwen ook echt in praktijk brengen. Alle kinderen mochten zelf een lantaarntje timmeren en verven. Ook hebben de kinderen geleerd hoe je tegels moet snijden en hoe je een patroon kunt tegelen. Ten slotte mochten de kinderen ook zelf een muurtje metselen. We hebben een leerzame en gezellige middag gehad.

Schoolontbijt

Donderdag was de dag van het Nationale Schoolontbijt. De groepen 1 t/m 4 zijn heel leuk ontvangen in het gemeentehuis. De burgemeester en de wethouders hebben gezellig bij de kinderen aan tafel hun ontbijt opgegeten. Ondertussen was er genoeg tijd om met elkaar te praten. De kinderen waren erg onder de indruk. Groep 5 en 6 bleven gezellig op school en hebben daar samen ontbeten. Groep 7 en 8 waren door de familie Brummelhuis uitgenodigd voor het ontbijt. Ze zaten boven in een ruimte waar ze mooi op de stallen met de varkens en biggetjes konden kijken. Onder het genot van een goed ontbijt vertelde Marije, de moeder van Dion, van alles over hun bedrijf en alles wat daar mee te maken heeft. Ook was er een quiz met vragen over wat ze verteld had. De kinderen waren allemaal ingedeeld in groepjes met een naam, zoals: groep ei, groep speklapje e.d. Aan het eind maakte Marije bekend welke groep de meeste vragen goed had. Het was een heel leuke, leerzame morgen.

Juf Arianne gaat ook bij de VIAA werken

Onlangs heeft juf Arianne gereageerd op het verzoek van de VIAA om je als leerkracht aan te melden als stagebegeleider. Dit heeft geleid tot een 2e baan voor haar. Ze mag nu één dag in de week aan de slag als stagebegeleider. In goed overleg is besloten om de dag waarop ze werkt in groep 7/8 in te leveren. Ze blijft samen met Margot verantwoordelijk voor groep 3/4 en op de woensdag voor groep 2/3/4. Samen zijn we op zoek gegaan naar een goede vervanger om samen te werken met juf Sharon. We hebben deze gevonden in juf Ruth Staman-Grooten die ook al op de Wegwijzer in Enter werkt. Zij heeft nog ruimte in haar weektaak en reageerde enthousiast op ons verzoek om een dag in de week op de Driesprong in groep 7/8 te komen werken. Vanaf 1 december zal juf Ruth Staman op de dinsdag in groep 7/8 werken. Juf Sharon neemt dan de maandag weer voor haar rekening zodat deze twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de combigroep. We zijn blij voor juf Arianne en de nieuwe uitdaging die ze aangaat. Dit komt de school zeker ook ten goede. Verder wensen we juf Ruth Staman een fijne tijd toe op onze school. Van harte welkom!

Mees Kees in de schoolbieb

Dankzij de kassabonnen actie bij Reterink konden we gratis het nieuwste boek van Mees Kees aanschaffen. Ouders die hun kassabon hadden ingeleverd: bedankt hiervoor!

Met Passie voor de klas

Zoals u weet neemt ook onze school deel aan het stageproject voor leerlingen van de Passie die belangstelling hebben voor een baan in het onderwijs. Op onze school komen twee studenten voor een snuffelstage van 7 keer een dagdeel. Het zijn Meike Harbers en Sophie de Jong. We wensen hen een fijne en nuttige stageperiode toe op onze school en hopen dat ze hun studie straks vervolgen op de PABO om vervolgens in het onderwijs te gaan werken.

Geslaagde proef met Parro

Na een korte proefperiode in groep 1 t/m 4 kunnen we zeggen dat we tevreden zijn over de werking en de mogelijkheden van Parro. Dit is een communicatie-app gekoppeld aan ParnasSys. Voordeel van deze app ten opzichte van klasbord is onder andere deze koppeling aan ons leerlingenadministratiesysteem. Verder zijn er nog vele voordelen zoals beveiligd sturen van kwalitatief hoge foto’s die ook in deze kwaliteit zijn te downloaden door u als ouders. Ook zullen we straks bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de planningsmogelijkheid voor 10-minuten gesprekken. Al met al reden genoeg om door te gaan en het gebruik van deze app uit te breiden voor de groepen 5 t/m 8 in de komende weken. U ontvangt hiervoor een toelichting en een code om u aan te melden. Uiteraard blijft het platform voor groep 1 t/m 4 in gebruik. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld of problemen ondervinden meld het even op school.

Privacyvoorkeuren aanpassen?

Alle ouders/verzorgers hebben middels een formulier aangegeven wat hun voorkeur is op het gebied van de privacy. Hierbij denken we aan het gebruik van Foto- en videomateriaal, adressenlijst en online diensten. Middels onderstaande link komt u bij een voorbeeld “toestemmingsformulier” met alle opties. Deze lijst hoeft u niet opnieuw in te vullen. Hij is slechts bedoeld als geheugensteuntje om te herinneren waar we uw toestemming voor gevraagd hebben. Wij houden per kind bij in onze administratie wat wel en niet geoorloofd is op dit gebied. U hebt als ouders op ieder gewenst moment het recht deze toestemming te wijzigen. Eén keer per jaar zijn we wettelijke verplicht u hierop te wijzen. Mocht u op dit moment uw toestemming willen intrekken dan wel verlenen dan kunt u dat middels een mail naar directie@dedriespronghh.nl kenbaar maken. Nieuwe ouders krijgen bij de inschrijving een toestemmingsformulier.

Zwemkampioenen

Op zaterdag 2 november werden in de Kolk de schoolzwemkampioenschappen gehouden. Namens onze school deden Bram, Nienke, Samira, Lars, Janneke en Julia mee. Ze hebben heel hard gezwommen en een leuke middag gehad! Hier een foto van de zes kanjers met medaille op het podium!

Ouderbijdrage

Ook dit jaar vragen wij u een ouderbijdrage over te maken voor het bekostigen van schoolreisjes, uitstapjes en vieringen. De kinderen krijgen hier deze week een brief over mee. Onderaan dit bericht vindt u de inhoud van deze brief middels een link. We vragen u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken onder vermelding van “ouderbijdrage 2019-2020”.

Schoolfruit

Van 11 november t/m 17 april krijgen alle kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-schoofruit project. Op woensdag, donderdag en vrijdag ontvangen de kinderen schoolfruit. Houdt u hier rekening mee? Via onderstaande link leest u meer informatie in de speciale schoolfruit nieuwsbrief.

Flessenactie voor World Servants

Hallo allemaal. Wij zijn Aniek Vossebeld en Danique Wolterink. In de zomer van 2020 hopen wij met World Servants, samen met nog ongeveer 40 andere jongeren naar Ghana te gaan. Hier zullen wij in de omgeving van Tongo drie weken lang verschillende acties uitvoeren. U kunt hierbij denken aan huizen bouwen voor medisch personeel, spelletjes met de kinderen organiseren en activiteiten met de bevolking opzetten. Om dit allemaal mogelijk te maken organiseren wij verschillende acties!

We willen de leerlingen van de Driesprong vragen ons te helpen bij één van deze acties. Op woensdag 13 november zullen we een presentatie op de Driesprong geven over World Servants. Daarbij vertellen wij ook over de flessenactie die vanaf 13 november van start gaat. We vragen de kinderen lege flessen te verzamelen en deze mee naar school nemen.

Om deze actie tot een succes te maken, richten we ons ook tot u als ouders/verzorgers: Zou u de kinderen willen helpen met het verzamelen van de lege flessen? Op deze manier hopen we zoveel mogelijk lege flessen te verzamelen en een mooi bedrag op te halen.

Voor vragen kunt u mailen naar: aniekvossebeld@hotmail.com of danique.wolterink@gmail.com. Bij voorbaat willen we u alvast hartelijk bedanken!

Lied van de maand

Jarig

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 november.

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Met foto's van juf Sharon en juf Ina.