Loading

FC HIK -info 1/2020

Itämeri Cup 2020

östersjö cup 2020

Itämeri Cupin työryhmä on tammikuun aikana kokoontunut täydellä kokoonpanolla kaksi kertaa, pienemmissä ryhmissä useammin. Turnauksen ajankohta on 31.7.-2.8.2020. Ikäluokkia on yhteensä kuusi: P8 (2012), P9 (2011), P10 (2010), P11 (2009), P12 (2008) ja T10 (2010). P8 ja P9 pelataan 5v5, kun puolestaan T10, P10, P11 ja P12 pelataan 8v8. Uutuutena mukana on tänä vuotta 10-vuotiaiden tyttöjen sarja T10. Tavoitteena on saada vähintään kahdeksan joukkuetta jokaiseen ikäluokkaan.

Itämeri Cupin turnauspäälliköksi on nimetty Henriikka Hallikainen (+358415461622, itamericup@fchki.fi) ja kilpailujohtajiksi Aki Wiinamäki sekä Kristian Järvinen. Turnauksen seuramyynnistä vastaa Oliver Haga (+358442114647) yhdessä turnauspäällikön kanssa.

Arbetsgruppen för Östersjö Cupen har i sin helhet träffats två gånger i januari och i mindre grupper oftare. Tidpunkten för turneringen är 31.7.-2.8.2020. Turneringen kommer att bestå av sammanlagt sex åldersgrupper: P8 (2012), P9 (2011), P10 (2010), P11 (2009), P12 (2008) och F10 (2010). Åldersgrupperna P8 och P9 spelas med 5 mot 5, medan F10, P10, P11 och P12 spelas med 8 mot 8. I år har vi som nyhet en serie för flickor, F10. Målsättningen är att varje åldersgrupp består av minst 8 lag.

Till Östersjö Cupens turneringsansvarig ha utsetts Henriikka Hallikainen (+358415461622, itamericup@fchki.fi) och till tävlingschefer Aki Wiinamäki och Kristian Järvinen. Oliver Haga (+358442114647) ansvarar för att sälja turneringen till föreningar.

Valmennusryhmä

TRÄNARTEAM

Olemme perustaneet seuraan valmennusryhmän, johon kuuluvat Jyrki Pellikka, Kenneth Grönroos ja Niclas Grönholm. Ryhmän työlistalla on ohjeistusten luominen seuran junioripuolelle. Tekeillä on HIK-opas, jossa kerrotaan mitä kaikkea harjoittelu ja pelaaminen Hikkenin junioreissa tarkoittaa. Oppaaseen tulee ohjeet sekä itse pelaajille että lasten vanhemmille.

Kevään ja kesän aikana valmennusryhmä käy läpi myös päälinjat mitä missäkin ikäluokassa olisi hyvä opettaa. Tarkoitus ei ole tehdä tiukkaa “sääntökirjaa” juniorivalmentajille, vaan antaa vinkkejä harjoitteista.

Föreningen har grundat ett tränarteam som består av Jyrki Pellikka, Kenneth Grönroos och Niclas Grönholm. Tränarteamets huvuduppgift är att skapa verksamhetsdirektiv åt föreningens juniorlag. En HIK-guide, där det framgår vad spel och träning i Hicken betyder, är under arbete. Guiden kommer att innehålla direktiv för såväl spelarna som barnens föräldrar.

Under våren och sommaren kommer tränarteamet att presentera riktlinjer för vad som är lämpligt att lära ut i olika åldersgrupper. Meningen är att ge tips till träningarna, inte att skapa ett strikt regelverk för juniortränarna.

Toiminta- ja jäsenmaksut

VERKSAMHETS- OCH MEDLEMSAVGIFTER

Helmikuun aikana juniorijoukkueille toimitetaan maksulomakkeet sekä jäsen- että toimintamaksuista. Kaikki maksut ovat samat kuin viime vuonna: jäsenmaksu aikuisille on 30 € ja alle 18-vuotiaille 15 €. Toimintamaksu pienen kentän joukkueille on 100 € ja isolla kentällä pelaaville 130 € pelaajaa kohden.

Medlems- och verksamhetsavgifter delas till lagen under februari. Alla avgifterna är samma som ifjol: medlemsavgiften för dem som är under 18 år är 15 € och för vuxna är avgiften 30 €. Verksamhetsavgiften är 130 € / spelare för dem som spelar 11 vs 11 och för dem som spelar 8 vs 8 eller 5 vs 5 är avgiften 100 € / spelare.

Valmentaja- ja jojo-info

INFO FÖR TRÄNARE OCH LAGLEDARE

Alkukevään aikana järjestetään juniorijoukkueiden valmentajille ja joukkueenjohtajille info-ilta. Seuran rahastonhoitaja Mikael Österlund kertoo miten FC HIK:n nimissä olevien joukkuetilien kirjanpidot hoidetaan.

En infokväll för juniortränare och lagledare kommer att ordnas under början av våren. Föreningens kassör Mikael Österlund kommer att berätta hur bokföringen med lagens bankkonton som är i FC HIK namn skall skötas.

Edustusjoukkue

Representationslaget

Edustusjoukkue kokoontui info-tilaisuuteen joulukuussa ja aloitti harjoittelun 8. tammikuuta. Harjoituksia on ollut kolme kertaa viikossa. Joukkueen listalla on tällä hetkellä noin 30 pelaajaa, joista osa tosin opiskelee toisella paikkakunnalla. Mukaan on nostettu Milko Saramon viime vuonna vetämästä juniorijoukkueesta kuusi 2003-, 2004- ja 2005 -syntynyttä poikaa. Edustusjoukkuetta valmentavat Manke Hellström ja Tommy Björkqvist, joukkueenjohtajana toimii Joppe Sommardahl. Ensimmäinen harjoitusottelu pelataan helmikuun viimeisenä viikonloppuna.

Representationslaget samlades till en spelarträff i december och började träna 8. januari. Laget har sen dess tränat tre gånger per vecka. För tillfället har laget på listan ca 30 spelare av vilka en del visserligen studerar på annan ort. Från fjolårets juniorlag pojkar födda 2003, 2004 och 2005, som tränades av Milko Saramo, har sex spelare lyfts till representationslaget. Tränare för representationslaget är Manke Hällström och Tommy Björkqvist, som lagledare fungerar Joppe Sommardahl. Första träningsmatchen spelas sista veckoslutet i februari.

Kerhohuoneisto

Klubblokalen

Hikkenin kerhohuoneistossa Sahakadulla on pidettävä siivoustalkoot. Nyt molemmat huoneet sekä varasto ovat epämääräisen “tavaran” peitossa. Ajatuksena olisi, että juniorijoukkueiden valmentajat ja jojot tulisivat yhdessä seuran johtokunnan kanssa paikalle katsomaan mitä säästetään ja mitkä tavarat päätyvät joko joukkueiden käyttöön, roskalavalle tai keräyksiin.

Seuralla pitää olla siisti ja edustava toimisto/kerhotila. Jos saamme ensimmäisen huoneen kokonaan tyhjennettyä, se voidaan varata työtilaksi ja kokouksille. Toisen huoneen voisi sisustaa hyllyillä. Lisäksi huoneistossa on varasto, joka voidaan varata Itämeri Cupin käyttöön.

I FC HIK klubblokal på Såggatan skall ordnas ett städtalko. I nuläge fylls båda rummen och förrådet av obestämt bråte. Tanken är att juniorlagens tränare och lagledare tillsammans med föreningens styrelse skall se över vad som sparas och vad som lagen kan ha nytta av. Resten slängs eller doneras till insamlingar.

Föreningen skall ha en snygg och representativ lokal/ kansli. Om första rummet töms kan det reserveras till arbets- och mötesutrymme. Andra rummet kan inredas med hyllor. Förrådet i lokalen kan i så fall reserveras för Östersjö Cupens bruk.