Šimon opäť za Áčko proti detve Skalica vs. Detva, 29. 1. 2017 o 17:00

Dnes sa Šimon predstaví v drese A - tímu skalice a nastúpi proti kvalitnému súperovi z Detvy. Veríme že nadviaže na skvelé gólové a bodové hody z juniorky. Systematicky sa pripravoval v plnom nasadení na tento ťažký duel. Sám to priznal keď sme sa ho na tento duel pýtali. Vyjadril sa že súper bude kvalitný a nepríjemný, predsa len sú to húževnatý a tvrdý hráči, ktorý súperovi nedarujú ani centimeter ľadu zadarmo.

Už o 17:00 v HANT aréne alebo online na zväzovej stránke. DRŽTE PALCE!

Created By
Šimon Petráš - official fanpage
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.