Loading

Kerää ja jaa virkistys- ja retkeilykohdetietoa Virman avulla! Virma tarjoaa työkaluja kunnille, yhdistyksille ja yrittäjille ja mahdollistaa tietojen hyödyntämisen retkeillessä.

Virma on monipuolinen palvelukokonaisuus tiedon hallintaan ja jakamiseen

Virma Ylläpito on Varsinais-Suomen kattava virkistys- ja luontomatkailutiedon tiedonkeruu- ja ylläpitotyökalu. Reittien ja kohteiden ylläpitäjät voivat työkalun avulla itse lisätä ja päivittää tietojaan palveluun. Virmaan lisätyt tiedot siirtyvät paikkatietorajapintaan (Virma Data), josta ne välittyvät moneen paikkaan: Lounaistiedon karttapalveluun, kuntien ja muiden toimijoiden verkkosivuille upotettuina karttaikkunoina, matkailijoille ja retkeilijöille tarkoitettuun Virma Karttaan sekä muihin rajapintaa käyttäviin sovelluksiin. Virmaa käyttämällä voit siis välittää tietosi yhdellä kertaa moneen paikkaan. Virma Ylläpito -työkalulla on kerätty jo yli 1000 virkistys- ja luontomatkailukohdetta – ja määrä tietysti kasvaa koko ajan.

Virma Data koostuu Virma Ylläpidon avulla kerätyistä yli 1000 virkistys- ja luontomatkailukohteesta sekä yhteiskattavuudeltaan satojen kilometrien mittaisesta reitistökokonaisuudesta. Kohteiden ja reittien määrä kasvaa alati. Tiedot ovat hyödynnettävissä karttaupotteiden sekä Virma Kartta -verkkopalvelun lisäksi avoimena datana kaikkien digitaalisten palveluiden kehittäjien käyttöön!

Virmasta hyötyvät monenlaiset kohderyhmät

Näin virmaa voi hyödyntää

Kunnan matkailu- ja virkistystoiminnassa

Kunta voi täydentää ja ylläpitää Virma Dataa kunnan hallinnoimien kohteiden osalta Virma Ylläpidon kautta. Dataa voi hyödyntää kunnan omilla verkkosivuilla karttaupotteena.

Kaikki tieto on retkeilijöiden ja matkailijoiden hyödynnettävissä myös mobiiliystävällisen Virma Kartta -verkkopalvelun kautta. Oman kunnan kohteiden lisäksi karttaupotteiden ja Virma Kartan kautta on mahdollisuus saada tietoa koko maakunnan kohteista ja palveluista, josta muodostuu myös synergiaetua matkailumarkkinoinnin näkökulmasta. Virma Kartta tarjoaa kunnille uuden, käyttäjäystävällisen kanavan luontoliikunnan edistämiseen.

Kunnan päivähoito-, koulu- ja ikäihmisten palveluihin voidaan löytää uusia retkikohteita. Virma Dataa voi suoraan hyödyntää myös vaikkapa esitteissä ja opastauluissa. Kunnat saavat myös muodostettua kokonaiskuvan kunnan alueella toimivista luonto- ja matkailupalveluiden kehittäjistä ja yrittäjistä, ja voivat suunnata heille kehittämistoimia.

Näin virmaa voi hyödyntää

Retkeilyreittien ja -kohteiden kehittäjänä

Yhdistyksen ja kehittäjän ylläpitämille kohteille Virma tarjoaa selkeän, teknisesti ajantasaisen alustan ja keinon kohdetietojen hallintaan. Tämä vähentää ylläpitoresurssien tarvetta. Yhdistyksen nettisivuilla dataa voi hyödyntää automaattisesti päivittyvän karttaupotteen muodossa. Kohdetietojen syöttäminen ja päivittäminen tapahtuu Virma Ylläpidon avulla.

Tallennetun datan laatu ja käytettävyys paranee, kun tieto on ajantasaista. Yhteistyötä muiden yhdistysten tai matkailuyrittäjien kanssa on helpompi käynnistää ja suunnitella, kun tiedetään mitä kohteita ja palveluita missäkin on tarjolla. Yhteistyö säästää resursseja ja tuo uusia käytäntöjä ylläpitoon.

Näin virmaa voi hyödyntää

Yrittäjänä

Yritykset joiden palvelut tukevat virkistys ja luontomatkailua saavat ilmaisen markkinapaikan ja tietonsa osaksi Virma Dataa. Yrittäjät voivat hyödyntää valmiita reittejä ja niihin liittyviä palveluita helpommin kun tieto on avointa dataa. Yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa sekä omien toimintojen tuotteistus helpottuvat, kun reittien yhteyteen rakentaa isompia palvelukokonaisuuksia

Virma Ylläpito

Näin julkaiset ja muokkaat tietoja

Virma Ylläpito -työkalua voi käyttää reitti- ja kohdetiedon keruuseen ja ylläpitoon. Se perustuu avoimeen dataan ja on maksutta kaikkien varsinaissuomalaisten reittien ja kohteiden ylläpitäjien käytettävissä.

Sisällön lisääminen ja muokkaaminen vaatii kirjautumisen ja rekisteröitymisen, mutta Virman sisältöihin voi tutustua ilman kirjautumista. Virma Ylläpito on suunniteltu käytettäväksi kannettavalla tai pöytätietokoneella.

Yksityiskohtaisempi ohje löytyy Virman käyttöliittymästä Käyttöohjeet-nappia painamalla. Valonian Youtube-kanavalta löydät ohjeita videomuodossa.

1) Mene osoitteeseen virma.lounaistieto.fi

2) Kirjaudu sisään. Jos olet uusi käyttäjä, paina luo tunnus.

3) Valitse itsellesi sopiva taustakartta karttaikkunan vasemmasta yläreunasta. Erityisesti maastossa olevia reittejä lisättäessä on suositeltavaa käyttää peruskarttapohjaa. Tarkenna haluamaasi kohteeseen.

4) Valitse Ehdota kohteita -valikosta pistekohde tai viivakohde sen mukaan, oletko lisäämässä kohdetta vai reittiä, ja lisää hiirellä klikkaamalla kohteesi kartalle. Huomaa, että kohteet ja reitit on teemoittain luokiteltu, ja valitun teeman mukaan ne näkyvät kartalla erilaisina symboleina.

5) Täytä avautuvan tietoikkunan tiedot. Huomaa, että ikkunassa on kolme välilehteä. Punaisella olevat kentät ovat pakollisia tietoja täyttää, mutta toivomme tiedon lisääjien ja ylläpitäjien täyttävän muitakin kenttiä, jotta tieto palvelisi mahdollisimman montaa käyttötarkoitusta ja sovellusta.

6) Tietojen syöttämisen jälkeen ehdotuksen voi viimeistellä painamalla Vahvista ehdotus –nappia. Lisätty tieto siirtyy odottamaan pääkäyttäjän hyväksyntää. Pääkäyttäjän hyväksynnän jälkeen lisätty reitti tai kohde sisältötietoineen näkyy kaikissa linkitetyissä palveluissa .

Tiedon syöttäjä pääsee myös muokkaamaan lisäämiään tietoja jälkikäteen Omat kohteet –valikon kautta ja klikkaamalla sitten niitä kartalta.

Virma Kartta

retkeilijän käyttöliittymä Virmaan

Virma Kartta on ilmainen ja tarkoitettu kaikille luonnossa liikkujille. Sen avulla Virma Dataa on mahdollista hyödyntää puhelimen avulla maastossa. Käyttäjä voi muun muassa tarkastella reaaliaikaisesti omaa sijaintiaan reitillä, tai tutkia mistä löytyvät lähimmät palvelut tai tulentekopaikat.

Kehitystyön taustalla

Mobiilisovellusta sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Varsinais-Suomen liiton, Lounaistiedon, Valonian, ProAgria Länsi-Suomen / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa. Hanke on käynnisssä vuosina 2020–2022.

Ota yhteyttä

Maiju Kähärä, verkostokoordinaattori, Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto

maiju.kahara@lounaistieto.fi

lounaistieto.fi/virkistys