Loading

Thuis in de opvang een Wetenschappelijk onderzoek van de universiteit leiden

beste professional,

De kinderopvang vervult al geruime tijd een belangrijke rol in onze maatschappij, waarbij de aandacht voor baby's in de opvang recentelijk is toegenomen. Betrokkenen vragen zich af hoe de opvang voor deze jonge en kwetsbare groep het beste vormgegeven kan worden. De Universiteit Leiden is daarom gestart met een onderzoek naar het verloop van de overgangsperiode die baby's en hun ouders doormaken bij de start in de kinderopvang en de rol van pedagogisch medewerkers (pm'ers) in deze periode. We onderzoeken hoe de overgang van thuis naar de kinderopvang voor baby's tot 6 maanden wordt vormgegeven door kinderdagverblijven en of we deze overgang kunnen vergemakkelijken door te werken aan de kwaliteit van de relatie tussen pm'ers en baby's. We zijn erg blij met de kinderdagverblijven en gezinnen die al deelnemen, maar zijn nog op zoek naar meer kinderopvangorganisaties met één of meerdere vestigingen in de Randstad die willen meewerken aan ons onderzoek Thuis in de opvang: een fijne start voor baby's.

Thuis in de opvang: Een fijne start voor baby's

wat houdt het onderzoek in?

Twee weken voorafgaand aan het eerste wenmoment gaan we bij het gezin op bezoek om een beeld te krijgen van de ervaringen van de baby thuis. Vervolgens zullen we rond de eerste volledige dag van de baby op het kinderdagverblijf een bezoek brengen aan de groep van de baby, om een beeld te krijgen van de ervaringen van de baby op het kinderdagverblijf. Tijdens deze bezoeken worden video-opnames gemaakt van de baby alleen en in interactie met de ouder/pm'er. Hierna ontvangt de pm'er (de mentor van de baby) ofwel een videotraining ofwel telefoongesprekken. Er wordt per toeval bepaald aan welke groep de pm'er wordt toegewezen. De videotraining is ontwikkeld om de kwaliteit van één-op-één interacties tussen pm'ers en baby's te bevorderen, zonder dat dit ten koste gaat van de interacties van de pm'er met de andere kinderen op de groep. De ouder wordt uitgenodigd bij de eerste bijeenkomst aan te sluiten, om samen de beelden van thuis te bekijken. Tijdens de telefoongesprekken wordt met de pm’er en één keer apart met de ouder besproken hoe het wennen van de baby op het kinderdagverblijf verloopt. Kort na de videotraining of telefoongesprekken brengen we eenzelfde bezoek aan het kinderdagverblijf als bij de start. Tot slot komen we vier maanden later langs voor een follow-up.

Wij hopen van harte dat uw organisatie wil deelnemen. Met uw deelname aan het onderzoek levert u een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de babyopvang in Nederland! Als u openstaat voor meer informatie of wil deelnemen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. We geven u graag meer uitleg over het onderzoek en beantwoorden eventuele vragen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,

het onderzoeksteam

Sanne de Vet, MSc. | Dr. Claudia Vrijhof | Dr. Shelley van der Veek | Dr. Harriet Vermeer

Een focusgroep bestaande uit pedagogen van verschillende kinderopvangorganisaties en een belangenvereniging denken mee over de uitvoering en implementatie van ons onderzoek.

T: 071 527 49 41

E: thuisindeopvang@fsw.leidenuniv.nl