Loading

Thuis in de opvang een Wetenschappelijk onderzoek van de universiteit leiden

beste professional,

De kinderopvang vervult al geruime tijd een belangrijke rol in onze maatschappij, waarbij de aandacht voor baby's in de opvang recentelijk is toegenomen. Betrokkenen vragen zich af hoe de opvang voor deze jonge en kwetsbare groep het beste vormgegeven kan worden. Binnenkort start aan de Universiteit Leiden een onderzoek naar het verloop van de overgangsperiode die baby's en hun ouders doormaken bij de start in de kinderopvang en de rol van pedagogisch medewerkers (pm'ers) in deze periode. We willen onderzoeken hoe de overgang van thuis naar de kinderopvang voor eerstgeboren baby's tot 6 maanden verloopt en of we deze overgang kunnen vergemakkelijken door te werken aan de kwaliteit van de relatie tussen pm'ers en baby's. Wij zijn daarom op zoek naar kinderdagverblijven in de Randstad die willen meewerken aan ons onderzoek Thuis in de opvang: een fijne start voor baby's.

Thuis in de opvang: Een fijne start voor baby's

waarom is uw deelname van belang?

De start in de kinderopvang is een spannende periode voor baby's. We willen onderzoeken wat kinderdagverblijven in Nederland al doen om de overgang van thuis naar de opvang te begeleiden en willen proberen deze verder te vergemakkelijken. Daarnaast willen we onderzoeken hoe ouders deze periode beleven. Er wordt vaak gezegd dat dit ook voor hen een spannende periode is, maar hiernaar is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. In het huidige onderzoek ontvangt een deel van de pm'ers een videotraining die is ontwikkeld om de kwaliteit van één-op-één interacties tussen pm'ers en baby's te bevorderen, zonder dat dit ten koste gaat van de interacties van de pm'er met de andere kinderen op de groep. Er is ook een kleine rol voor ouders in de videotraining. De andere pm'ers ontvangen een aantal telefoongesprekken. Tijdens de telefoongesprekken wordt met de pm’er en één keer met de ouder besproken hoe het wennen van de baby op het kinderdagverblijf verloopt. Er wordt per toeval bepaald of een pm'er de videotraining ontvangt of een aantal telefoongesprekken. Met uw deelname aan het onderzoek levert u een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de babyopvang in Nederland!

Wij hopen van harte dat uw organisatie wil deelnemen. Als u openstaat voor meer informatie of interesse heeft, kunt u hieronder uw gegevens invullen. Een van onze onderzoekers zal u dan binnenkort telefonisch benaderen, om meer uitleg te geven over het onderzoek en eventuele vragen te beantwoorden. Hierna ontvangt u van ons een uitgebreide informatiebrochure.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,

het onderzoeksteam

Sanne de Vet, MSc. | Dr. Claudia Vrijhof | Dr. Shelley van der Veek | Dr. Harriet Vermeer

Een focusgroep bestaande uit pedagogen van verschillende kinderopvangorganisaties en een belangenvereniging denken mee over de uitvoering en implementatie van ons onderzoek.

T: 071 527 49 41

E: thuisindeopvang@fsw.leidenuniv.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.