Loading

Stacja monitoringu SV258 PRO Stacja monitoringu drgań i hałasu SV258PRO

SV 258 PRO jest dedykowaną stacją do pomiarów drgań budynków i gruntu, która wykorzystuje metody oparte na wyznaczaniu PPV oraz Częstotliwości dominującej. Stacja posiada dwa niezależne kroki zapisu wyników, co pozwala na równoczesny pomiar wpływu drgań na ludzi w budynkach. Dodatkowo, system pozwala na jendoczesny zapis z pomiarów hałasu w Klasie 1

Nowy Firmware. Nowe możliwości.

Użytkownicy mogą korzystać z predefiniowanych ustawień zgodnych z powszechnie stosowanymi normami, takim jak DIN 4150-3 lub BS 7385-2 lub skonfigurować własną krzywą odniesienia opartą na analizie FFT lub 1/3-oktawy zgodnie z lokalnymi normami.

Zapis sygnału czasowego drgań w formacie WAV pozwala na analizę zapisanego sygnału w programie SvanPC++. Specjalny moduł Building Vibration pozwala na wyznaczenie wartość RMS oraz Peak w pasmach 1/3-oktawowych oraz naniesienie tych wartości na krzywe zgodne z aktualnymi normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171.

Pomiary drgań budynków (ANG)

SV 258 PRO User Guide (ANG)

SV 258 PRO - Key Features (ANG)

Press and Go!

- po włączeniu stacji pomiar rozpoczyna się automatycznie!

SV 258 PRO to system monitoringu oparty na czterokanałowym analizatorze drgań i hałasu Klasy 1. Mobilna, wyposażana w akumulator, stacja może być wykorzystywana do różnych aplikacji monitorujących, jak monitoring placów budów, robót tunelowych czy strzałowych. Walizka o stopniu ochrony IP65 zawiera akumulator, którego czas pracy można łatwo wydłużyć, podłączając zasilanie prądu stałego, akumulator zewnętrzny lub mały panel słoneczny. Inteligenta jednostka ładująca umożliwia korzystanie z panelu słonecznego bez drogich kontrolerów.

Walizka jest wyposażona w bardzo wytrzymałe, wodoszczelne złącza (standard wojskowy) i jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz (IP65). System wykorzystuje hermetyczny, niskoszumny, trójosiowy przetwornik piezoelktryczny, umożliwiający prace w środowisku zewnętrznym. Wszystkie akcesoria systemu mieszczą się w drugiej wodoodpornej walizce.

Odkryj możliwości SV 258 PRO i sprawdź, jak łatwa jest instalacja i pomiary! (ANG)

EFFECT OF TRAIN VIBRATION ON BUILDINGS - COMPARISON OF THE FFT AND 1/3 OCTAVE METHODS (ANG)

Zapoznaj się z artykułem na temat wpływu drgań wywołanych przejazdami pociągów, mierzonego przy pomocy stacji monitoringu SV 258 PRO.

Dowiedz się więcej o stacji monitoringu drgań i hałasu (ANG)

Serwer SvanNET

Wbudowany modem GSM przesyła dane pomiarowe do serwera SvanNET, gdzie użytkownik ma dostęp do bieżących danych, plików z danym historycznymi i może wygenerować raport w pomiarów. System generuje powiadomienia SMS i E-mail, a także alarmy wizualne i dźwiękowe dzięki opcjonalnej lampie alarmowej. Alarmy można skonfigurować wg wartości PPV, Leq, a także wg krzywych normowych (np. DIN 4150-3) lub niestandardowych opartych na wartościach FFT lub 1/3-oktawy.

SvanPC++ Moduł Building Vibration

SvanPC++ to zaawansowane oprogramowanie wspierające urządzenia SVANTEK w tym SV258 PRO. Moduł Building Vibration to dedykowany interfejs, który obsługuje metody pomiarowe oparte na pomiarach PPV i częstotliwości dominującej. Dzięki zapisowi sygnału czasowego drgań w formacie WAV, moduł BV pozwala na wyznaczenie wartość RMS oraz Peak w pasmach 1/3-oktawowych oraz naniesienie tych wartości na krzywe zgodne z aktualnymi normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171. Wyniki w postaci raportu można wyeksportować do formatu Word jednym kliknięciem.

Kontakt: biuro@svantek.com.pl