รวมบทความพิธีส่งมอบ Airbus A350XWB ลำแรกของการบินไทย โดย PocketTH

Video Preview

Episode 1

บินดีอย่างมีระดับ กับเที่ยวบินตรงไปฝรั่งเศสด้วยชั้นธุรกิจ “Royal Silk” โดยการบินไทย Airbus A380

เรื่องราวประสบการณ์ดี ๆ ในการเดินทางไปฝรั่งเศส แบบที่นั่งชั้นธุรกิจ (Royal Silk) ของการบินไทย บนเครื่องบิน Airbus A380 เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงปลายทาง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล และแถมท้ายด้วยการต่อเครื่องบินไปยังเมืองตูลูส ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

Episode 2

ชวนมาดูเครื่องบินรุ่นเก่าที่เป็นตำนาน ณ พิพิธภัณฑ์อากาศยาน Aeroscopia เมืองตูลูส ฝรั่งเศส

เล่าเรื่องราวของเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์ Aeroscopia ตั้งแต่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง Supper Guppy เครื่องบินเร็วเหนือเสียงอย่าง Concorde เครื่องบินที่เป็นตำนานอย่าง Airbus A300B และเครื่องบินทหารใหม่ล่าสุด Airbus A400M และเล่าเรื่องราวพาเที่ยวเมืองตูลูสอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นของแถม

Episode 3

อยากรู้ไหมว่าเขาสร้างเครื่องบินกันยังไง ? เราไปดูเขาประกอบเครื่องบินที่โรงงาน Airbus ประเทศฝรั่งเศสกันเถอะ

เล่าเรื่องราวการไปดูงานภายในโรงงานของบริษัท Airbus ตั้งแต่การไปดู Mock-up ภายใน Cabin ของเครื่องบิน Airbus A350 ที่อาคาร Customer Definition Centre และไปดูโรงงานประกอบเครื่องบินขั้นสุดท้าย Airbus A350 Final Assembly Line โดยเล่าเรื่องราวกระบวนการประกอบเครื่องบินลำนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Episode 4 (END)

ประสบการณ์จากตูลูสถึงเมืองไทย กับเที่ยวบินส่งมอบเครื่องบิน Airbus A350 ลำแรกของการบินไทย

เล่าเรื่องราวการเดินทางครั้งแรกของเครื่องบิน Airbus A350-900 ลำแรกของการบินไทย ในเที่ยวบินส่งมอบ บินตรงจาก Airbus Delivery Center เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Special Episode

รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ กับข้อมูลน่ารู้ของเครื่องบินแบบใหม่ล่าสุด Airbus A350 XWB

บทความที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของเครื่องบิน Airbus A350XWB มาให้อ่านกันแบบง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ

Special Thank

Created By
Narubadee Choochuay
Appreciate

Credits:

PocketTH

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.