communiceren met gemeenten een soepel en snel proces

project diervriendelijke gemeenten door de dierenbescherming

uiteindelijke doel/product van het project

waar zijn we nu in het project?

hoe verliep ons contact met de gemeenten?

wijchen

breda

rotterdam

chaam (alkmaar)

hierdoor komen we bij onze hoofdvraag:• Hoe zorg je dat het communicatieproces met een gemeente snel en soepel verloopt?

in onze sparsessie willen we de volgende vragen behandelen:

• Wat is de beste manier om te communiceren met een gemeente?

• Hoe zorg je dat je in contact komt met de juiste afdeling/ persoon?

• Wat zijn manieren om respons te verhogen en het proces te versnellen?

• Hoe kun je druk zetten op een positieve manier?

• Hoe ga je om met weerstand?

Created By
Meike Snoeijs
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.