Loading

Hitra Anleggservice Som En bauta i 25 år

Hele 54 år har gått siden Jarle Glørstad satte grabben i jorda for første gang. Lite viste Jarle den gang om at hele 27 ansatte, 17 gravemaskiner, 3 hjullastere, flere lastebiler og to knuseverk, skulle bære bedriftens logo, mer enn 50 år senere. I 2017 kunne familien Glørstad motta Hitra Kommunes næringspris, samtidig som de firer 25 års jubileum. Møt tid for roms entreprenør, Hitra Anleggservice.

Ungt blod turde satse

En knall gul Caterpillar glir sakte ned fra lastebilen i Vardeveien fem og daglig leder Anders Glørstad står spent å venter, mens han sparker småstein bort med en godt voksen vernesko. Som et barn i blikket, må det splitter nye verktøyet inspiseres, akkurat slik som den gang han var barn .Fortsatt med leken interesse for maskinen og teknikkens nyvinninger.

glenn birger kvernø og anders glørstad legger sammen en god plan før arbeidet med hagen kan begynne

Ett hundre prosent selvforsynt

Mer enn 40 maskiner har det nok blitt , bare siden Anders tok over ansvaret som daglig leder i 2011. Denne maskinen får sin jomfrutur her i tid for rom og blir et viktig verktøy på veien mot Katrins nye drømmehage.

- Det er et flott design vi tar fatt på hvor vi skal lage mur, legge plen, bygge trapper og gjøre grunnarbeidet. Alle produkter vi bruker, produserer vi selv, og i så måte er vi ett hundre prosent selvhjulpne også, legger Anders til.

som anleggsarbeider må du være vant til kroppsarbeid - ole Hermanstad

Rykende fersk skifer

Skifieren kommer rykende fersk og produseres i firmaets eget skiferbrudd, Sætergård. Bruddet har rukket å gjøre seg bemerket i markedet, med særdeles god kvalitet, til konkurransedyktige priser. En stein med et helt spesielt skimmer, som gir steinen særpreg og fin karakteristikk.

- Vi selger mer og mer skifer, både til bedrifter og til enkeltpersoner. Flere og flere oppdager skifer, som et godt materiale, som i tillegg til å være hardført også er ett hundre prosent vedlikeholdsfritt, legger Anders til.
For at de store tunge skiferblokkene skal passe, må de måles ned til minste detalj

-Dette har vi aldri gjort før

Det er Glenn Birger Kvernø som har tatt over gravemaskinspakene og sakte men sikkert legges puslespillbitene på plass. Massive steinblokker settes i rekke på høykant og opp fra bakken vokser en fin rank murkant, helt i henhold til Åshilds tegninger. En måte å bygge mur på , som de aldri før har gjort.

- Slik skifermur har vi aldri bygget før, men murkanten den ble kjempeflott. Den vil skli rett inn i listen over hvilke produkter vi for fremtiden kommer til å bygge. Så gøy at premieren ble nettopp her i tid for rom-hagen da, sier Anders Glørstad. .Daglig leder i Hitra Anleggservice.

Steintøft med SKIFER

Mange timer senere, legges siste hånd på verket, og ei massiv steintrapp flyter stilfullt høyt i pukk. Belegningsstein danner en trill rund bålplass og massive steiner rammer helheten skikkelig inn. Haven er et kreativt eksempel på hvordan stein kan brukes i praksis, på en holdbar måte vedlikeholdsfritt og rått. Anders ser bort på Glenn Birger og nikker.

- Utfordringen fikk vi, vi tok den og vi leverte. Se så steintøft det er med skifer legger Anders til.

Vil du se hvordan du kan bruke stein i din egen drømmehage?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.