Hvít ljón

hætta: hættan fyrir hvíta ljónið er maðurinn hann veiðir þau

heimildir hér fyrir neðan eru fyrir póst mynd

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Lion

http://bit.ly/2hzvK0a

helsta fæðan: helsta fæðan er vasbuffalóar eða buffalóar

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.