Loading

Har du lyst å bli en av havfolket? Ledig stilling som pedagogisk leder, Husøy Barnehage, Træna KOMMUNE

Ledig stilling som pedagogisk leder, Husøy Barnehage, Træna kommune

Træna Barnehage søker pedagogisk leder i inntil 100% med snarlig tiltredelse til 1.august 2019. Mulighet for fast ansettelse.

Vi vektlegger trygghet, forutsigbarhet, lojalitet, evne til ansvarlighet, god relasjonskompetanse og gode rutiner. Samtidig ønsker vi å skape et miljø med glede, spenning, utvikling, læring og masse lek. Vi ønsker søkere med bachelor/master i barnehagepedagogikk.

Vi legger vekt på at du:

  • Er åpen og positiv
  • Har gode evner til å samarbeide
  • Ønsker egenutvikling og evner gå inn i utviklingsprosessene som er i gang i barnehagen
  • Er en tydelig voksen i møte med voksne og barn

Vi tilbyr:

  • Lønn og pensjon i henhold til tariffavtale
  • Mulighet for barnehageplass
  • Behjelpelighet med å skaffe bolig

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

For nærmere informasjon ta kontakt med Sektorleder for Oppvekst, Carl-Henrik Buschmann: 75 09 58 35

Søknad med CV sendes Træna kommune: post@trana.kommune.no

Vil du bli en del av oss – søk innen 12.12.2018

Om Træna

Trænas særegne landskap og beliggenhet ytterst på Helgelandskysten gjør kommunen både eventyrlig og trygg. Træna er Norges eldste fiskevær med steinalderfunn som daterer livet her 9000 år tilbake i tid. Samtidig er vi et moderne øysamfunn med alt man trenger for å ha det godt og behagelig. Fiskeri er hovednæringen, men vi satser på bred samfunnsutvikling med alt fra industri og havbruk til reiseliv og kulturliv. Trænafestivalen er vår store fest, og hit kommer ca 5000 besøkende hvert år. På vinteren har vi Vinterfestival, og kulturarrangement gjennomsyrer øysamfunnet hele året. Her bor folk fra mange land, det snakkes flere språk og det skjer hele tiden noe nytt. Træna ligger 33 nautiske mil fra fastland, med daglige forbindelser til Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Les mer om annet som skjer på Træna her: www.tenktraena.no

Velkommen som søker til en viktig stilling langt til havs!

TRÆNA KOMMUNE
Created By
Træna Kommune
Appreciate

Credits:

Hans Petter Sørensen, Kathrine Sørgård, Moa Björnson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.