Kisielany 2016 WÜrth Polska w Roli św. mikołaja

Po raz dziewiąty nasza firma pojawiła się w Kisielanach w roli Św. Mikołaja. Do Kisielan pojechaliśmy razem z Bartkiem Hinz ze sklepu w Gdyni. Nasze samochody były zapakowane prezentami po brzegi. To, jaką przyjemność sprawiliście dzieciakom w części pokazują załączone zdjęcia. Ogromu wdzięczności i wzruszeń, jaką wywołały te prezenty i nasza długoletnia znajomość z domem dziecka, ani zdjęcia, ani słowa nie są w stanie przekazać.

Najmłodszy wychowanek domu dziecka, Mikołaj, nie był zainteresowany oficjalną częścią wieczoru.
Kinga (l. 14), Kinga (l. 16), Rafał i Iwonka mieli odpowiedzialne zadanie: Wywołanie piosenkami Św. Mikołaja.
W rolę Św. Mikołaja wcielił się w tym roku Darek, wychowanek grupy Pogodnych, a ja miałam mu pomagać jako Śnieżynka.
Tak Oliwka dziękuje Św. Mikołajowi za prezenty.
Rafał z nieukrywaną radością zaśpiewał kolędę z dyrektorem domu dziecka. Buty leżą jak ulał.
Hubert pozdrawia Dział Zakupów.
Ewa popisywała się znajomością angielskiego. Dostała wymarzony szal w kratę.
To są nasi znajomi piłkarze: Krystian, Adam i Damian. Bardzo zadowoleni!
Adam kazał podziękować grupie KS3 Wschód.
Rafał pozdrawia Dział Personalny
Tak się można cieszyć z prezentu. Iwonka
Zuzia dostała swoje wymarzone buty. Jeszcze nie widzieliśmy, żeby ktoś wręcz skakał z radości na widok upragnionego prezentu.

Możliwość długoletniej współpracy z tym domem dziecka przerodziła się w przyjaźń. Dzieci i młodzież, które się tam wychowują to super grupa, która oddaje swoją wdzięczność na załączonych uśmiechach i w słowach podziękowania, które niniejszym Wam przekazuję.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.