Ísland Sunna

Ísland

Ísland er í evró þar er talað íslensku, ísland er norðurlandaþjóð. Höfuðborg íslands heitir Reykjavík, í Reykjavík er um 117.721 mans, En á öllu íslandi er 312.872 mans, þetta var árið 2007.

Íslenski hesturinn od hundurinn

íslenski hesturinn

Íslenki hesturinn er einni hesta tegundinn sem er leifð á íslandi . Margir íslenskir hestar eru fluttir út til úttlanda til að dreifa og rækta góðan stofn og leyfa oðrum að prófa þessa frá bæra tegund.

Íslenskifjárhundurinn

Íslenskifjárhundurinn

Íslenski fjárhundurinn er til í rauðu og hvítu og svo lika svörtu og hvítu. Það er sagt að víkingarnir komu með þá til íslands.

Náttúra

Blá lónið eða blue lagoon

Lónið myndaðist um 1976 og fólk byrjaði þá að fara oní en árið 1992 þá opnaði búnigsklefar og það stækaði og stækaði. Á þessum tíma komst fólk af því að vatnið hjálpaði við húðsjúkdóminn psoriasis.

Jökulsárlón

Norðuljósinn

Credits:

Created with images by seebeyond - "iceberg iceland glacier" • Moyan_Brenn - "Iceland" • Moyan_Brenn - "Iceland" • Thomas_Ritter - "iceland dog winter snow" • Unsplash - "blue lagoon pool swimming" • Moyan_Brenn - "Iceland" • Unsplash - "aurora borealis northern"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.