Loading

Bortzirietako udalekuak 2020 Adina 3-12 urte (2008-2016 urte bitartean jaiotakoak)

Uztailaren 13tik aitzinera…

ARANTZA, BERA, ETXALAR eta IGANTZI: 10:00-13:00

  • ARANTZA: Arantzako Herri Eskola
  • BERA: Ricardo Baroja I.P.
  • ETXALAR: Landagain I.P.
  • IGANTZI: Igantziko I.P.

-------

LESAKA: 09:00-13:00 (Haurrak 09-00:10:00 bitartean sartzen ahal dira)

  • Irain I.P.

Covid-19 osasun, higiene eta segurtasun neurriak

1. Udalekuetarako sarrera eta irteera mailakatua izanen da. Begiraleak bertan izanen dira eta azalduko dute nola eginen den

2. Sarreran haurrek eta begiraleek eskuak garbituko dituzte gel hidroalkoholikoarekin, eta taldeka geletara joanen dira.

3. Ekintzak pertsonen artean gutienez 1,5 m-ko distantzia utziz eginen dira. Hori ezinezkoa den kasuetan maskara erabiliko dute, bakarrik 6 urtetik goitiko haurrek eta salbuespen hauek kontuan hartuta:

a. Arnasteko zailtasunak edo behar bezala justifikatutako osasun arrazoiengatik maskararen erabilera kontraindikatuta duten pertsonak.

b. Jardueren izaeragatik beragatik maskara erabiltzea bateraezina denean.

c. Ezinbertzeko kausa edo premia egoeran.

4. Haur guziek etxetik ekarri behar dute maskara, gutieneko tartea gorde ezin denerako (6 urtetik beheitikoek ez dute ekarri beharrik).

5. Familiek ardura handiz jokatu behar dute: haurrak sintomak (sukarra, eztula edo arnasa hartzeko zailtasuna, usaimena edota dastamena galtzea, beheitikoa, zintzurreko edo giharretako mina…) baditu ez da udalekuetara joanen, eta familiak ahalik eta lasterren emanen dio horren berri begiraleari. Haurraren ingurukoek ere sintomak agertuz gero berdin jokatuko da.

6. Haurrak (beheitikoa, zintzurreko edo giharretako mina…) agertzen baditu ez da udalekuetara joanen

7. Haurrak ez badu udalekuetara joan behar, begiraleari jakinarazi behar zaio.

8. Ezin dira jostailuak eraman. Udalekuetan denek erabiliko dituzten objektuak erabili aitzinetik eta ondotik desinfektatuko dira.

9. Haur bakoitzak bere hamaiketakoa eta botilatxoa eramanen ditu.

* Informaziorako telefonoak: 948 634 125 / 680 650 650

----------------------------------

A partir del 13 de julio…

ARANTZA, BERA, ETXALARIGANTZI: 10:00-13:00

  • ARANTZA: Arantzako Herri Eskola
  • BERA: Ricardo Baroja I.P.
  • ETXALAR: Landagain I.P.
  • IGANTZI: Igantziko I.P.

-------

LESAKA: 09:00-13:00 (Hora de entrada flexible, de 09:00 a 10:00)

  • Irain I.P.

Medidas de salud, higiene y segurida Covid-19

1. La entrada y salida serán escalonadas. Las monitoras y monitores explicarán cómo se llevará a cabo.

2. En la entrada las niñas y niños se lavarán las manos con gel hidroalcohólico y se dirigirán en grupo a las aulas.

3. Las actividades se organizarán de manera que se mantenga una distancia entre personas de al menos 1,5 m. Cuando eso no sea posible, se usarán mascarillas en mayores de 6 años, excepto en estos casos:

a. Las personas con dificultades respiratorias o que tengan contraindicado y debidamente justificado el uso de la mascarilla.

b. Durante el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible su uso.

c. Por causa de fuerza mayor o necesidad.

4. Cada niña o niño traerá su mascarilla (no necesario para menores de 6 años) para utililzarla cuando no se pueda mantener la distancia mínima.

5. Las familias deben extremar la precaución: si la niña o niño presenta síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria, pérdida de olfato y/o de gusto, diarrea, dolor de garganta o muscular) no acudirá a las colonias y la familia informará lo antes posible a la monitora o monitor. Si el entorno de la niña o niño presenta síntomas se procederá de la misma manera.

6. Si la niña o niño no va a acudir a las colonias, se comunicará a la monitora o monitor.

7. No se pueden llevar juguetes. Los materiales que se utilicen en común en las colonias serán desinfectados antes y después de su uso.

8. Cada niña y niño llevará su almuerzo y botellín.