Invitation Train The Trainer initial & conversion - refresher - re-qualification - ca development - line instructor refresher

Algemene informatie & data

Het nieuwe (INI) trainingsseizoen is weer bijna klaar voor de start! In Januari zijn we druk met de 2-daagse TTTs (voor de nieuwe instructeurs 3 dagen!) welke zijn onderverdeeld in 3 groepen:

11 & 12 Januari (10 Januari alleen nieuwe instructeurs)

17 & 18 Januari

25 & 26 Januari

Op je persoonlijke rooster zie je op welke TTT je ingedeeld staat. De TTT zal verzorgd worden door het team van Cabin Crew Training.

TEAM: Together Everyone Achieves More

Wat gaan we doen?

De Train The Trainer staat in het teken van:

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in bovenstaande trainingen. De manual updates (CSM-B, OM-A & COM) zijn verwerkt in de trainingen en deze zullen we met elkaar doornemen.

Je kunt alvast een kijkje nemen via bovenstaande buttons.

Daarnaast zullen we je bijpraten over de nieuwe opzet van werving & selectie van cabin attendants (en het daarmee komen te vervallen van de ophaaldag). En willen we je meer inzicht geven in het nieuwe loopbaanbeleid.

Annemarie Hoogeveen zal aansluiten om kennis te maken en iets meer te vertellen over haar invulling van haar positie als VP Cabin Operations.

Voor het volledige scenario: ga naar de teamsite CCT (of klik op onderstaande button).

"Tell me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I'll learn" - Benjamin Franklin -

Teamsite Cabin Crew Training

Team CCT is druk bezig geweest om invulling te geven aan, en bekend te worden met, de nieuwe IT-omgeving.

Vooral Barry is lange tijd met zijn 'hoofd in de wolken' geweest maar met mooi resultaat! Het zal voor iedereen zeker nog even zoeken zijn maar de voordelen zijn al te zien en te merken. Sommige instructeurs hebben al de kans gehad om een training te geven vanaf de nieuwe omgeving.

Tijdens de TTT zullen we meer aandacht besteden aan de zaken waar jij als instructeur mee te maken hebt/krijgt en hopen we zoveel mogelijk vragen te tackelen.

Kijk voor aanvang van de training alvast een beetje rond op de teamsite en noteer eventuele vragen.

Tot slot

Wij kijken alvast uit naar de TTTs en het nieuwe (trainings-) jaar, hopelijk jij ook!

Tijdens de kerstvakantie is er een lage bezetting op de afdeling (er zijn ook geen trainingen!), voor eventuele vragen zijn de dames van de frontoffice beschikbaar via de reguliere kanalen.

Vanaf maandag 9 Januari is de afdeling weer op volle sterkte!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Wij wensen jou en je familie bijzonder warme feestdagen toe! Feestelijke groet en tot ziens in 2017!

Team CCT

Wendy, Barry, Jennifer, Koen, Jolanda, Xander, Marjo & Jessica

Credits:

Created with images by Jonathan Rolande - "Womens Fitness Equipment Skipping Rope" • jill111 - "pine branch christmas christmas lights"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.