Loading

De viktigaste egenskaperna för ett järnkosttillskott

Är det säkert?

Hemjärn från bovint eller porcint hemoglobin har använts som järntillskotti Skandinavien i flera årtionden. Några fall av allvarliga biverkningar eller förgiftningar har aldrig rapporterats efter användning av bokstavligen miljoner.

Råmaterialet är av läkemedelskvalité och är väl certifierat.

Är konceptet lätt att greppa?

Det finns endast två typer av järn som vi kan använda, hemjärn och icke-hemjärn. icke-hemjärn finns i växter och syntetiska droger. OptiFer®-produkterna innehåller hemjärn som är bundet till rent bovint hemoglobin. Hemjärn tas naturligt upp som en hel enhet, effektivt och utan biverkningar.

Information tillgänglig på : www.optifer.international och www.hemeiron.com

Är doseringen användarvänlig?

OptiFer® järnsupplement tas en eller två tabletter närsomhelst under dagen.

Annan samtidigt intagen dryck eller föda har ingen effekt på upptaget av hemjärn.

I kliniska studier har hemjärn en bieffektprofil på placebonivå.

Naturlig, icke-syntetisk

Har det klara fördelar?

OptiFer® järnsupplement är naturliga, icke-syntetiska.

OptiFer® järnsupplement har god effekt i järnbristsituationer och ger inga biverkningar.

Effekt och tolerans förändras inte över tid, vilket är speciellt viktigt och fördelaktigt för kroniker.

Resonabel prissättning

Har det ett bra prisvärde?

Hemjärnsterapi med OptiFer® kosttillskott har ett resonabelt pris och är mycket billigare och enklare än t.ex intravenös terapi eller transfusioner.

OptiFer® kosttillskott kommer inte att misslyckas med terapin pga. biverkningar, vilket alltför ofta är fallet vid terapi med icke-hemjärn.

Det Svenska företaget MediTec Group i sin del NutriCare har ett starkt engagemang att nå männiakor som lider av järnbrist och har problem med existerande supplement
Järnbrist korrigeras enkelt med produkterna OptiFer® serien
Created By
Michael Collan, NutriCare Division MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by tpsdave - "arizona landscape scenic" • FrankWinkler - "landscape coast waters" • Joe Hayhurst - "Cromarty Firth"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.