Konsert med Ragnar Blichfeldt Stemningsbilder fra konserten på Cafe Magenta 11.01.2017. Ragnar er en Norsk tekstforfatter, visesanger og musiker, fra Hurum, bosatt i Bergen. Føsrste singel fra debutalbumet "Guder&Glitter" slipptes ved årsskiftet 2016/17.

Arvid Askø, bass

Bjørn Gundanes, perc

Tonje Hovde Garberg, Tylden&Co og Ragnar Blichfeldt

Created By
Finn Rune Christiansen
Appreciate

Credits:

Photography By Finn Rune Christiansen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.